Den dětí v ISŠ - 2018

01. 06. 2018
Páteční dopoledne 1. 6. bylo vyhrazeno nejen dětem a jejich svátku, ale též složkám integrovaného záchranného systému, které své zázemí tradičně našly v areálu Domova mládeže Integrované střední školy Jesenice.

Pro děti, rodiče i ostatní příznivce zajímavého setkání byly připraveny osvědčené atrakce, z nichž jmenujme pohádkové postavy v podání žáků ISŠ, provázející děti po různých soutěžních stanovištích, skákací žirafu, prodej cukrářských výrobků, opékání buřtů, střelbu ze vzduchovky apod. Nechyběly samozřejmě aktivity složek ISZ a kulturní vystoupení žáků místních škol.

Integrovaný záchranný systém přijeli reprezentovat malí hasiči Soptíci z Kralovic, kteří předvedli ukázku zásahu při dopravní nehodě se zraněním a požárem, SHD Jesenice představil svou požární techniku  a příslušníci vězeňské služby názorně předvedli, jak razantně postupovat proti odsouzenému při jeho nevhodném chování. Dále si přítomní mohli prohlédnout moderní sanitní vozy a staré policejní, hasičské a záchranářské retro vozy.

Den dětí v ISŠ 2018