Přednáška - Trestní odpovědnost, 8., 9. tř.

23. 10. 2018
Vědět o trestní odpovědnosti za spáchání nějakého trestného činu je pro každého velmi důležité. To se samozřejmě týká i dětí a mládeže.

A právě o trestní odpovědnosti dětí a mládeže nám přišel povídat pan Černý, který se touto problematikou zabývá.

Přednáška pro žáky 8. a 9. ročníku se konala ve třídě paní učitelky Konířové v úterý 23. října. Pan Černý se nás hned v úvodu zeptal, zda víme, od kolika let je člověk trestně odpovědný.  Touto hranicí je dovršení věku 15 let. Dozvěděli jsme se však, že někteří lidé nemohou být stíháni, například jedinci zbavení svéprávnosti nebo osoby s poslaneckou či diplomatickou imunitou. Také jsme si vysvětlili pojmy jako presumpce neviny, nutná obrana, podmíněný trest a veřejně prospěšné práce. V závěru přednášky jsme mohli klást otázky. Této možnosti využila hlavně paní učitelka. Díky tomu jsme se ještě dozvěděli o tzv. probační a mediační službě a některých alternativních trestech.

Přednáška byla zajímavá a nechyběly v ní ani konkrétní příklady z praxe.

Napsala Marie Duchková, VIII. třída