Přednáška o volyňštích Češích

15. 11. 2018
Přednášku s názvem „Volyňští Češi, vznik republiky a naše armáda“ si žáci 8. a 9. třídy vyslechli ve čtvrtek 15. listopadu.

O osudech lidí z Volyně nám přišla vyprávět paní Mgr. Dagmar Martinková, která je předsedkyní celorepublikového výboru Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel. Zmiňovaná oblast leží na území dnešní západní Ukrajiny, kam se v druhé polovině 19. století odstěhovalo mnoho českých rodin. Lidé zde poté žili, hospodařili a záhy se vyrovnávali s událostmi, které přineslo 20. století: 1. světovou válkou, represivní politikou sovětské vlády, 2. světovou válkou a řáděním nacistů. Do válečného běsnění byli samozřejmě vtaženi i volyňští Češi.  

Po válce se celá Volyň stala součástí Sovětského svazu. V roce 1947 odtud odešlo do ČSSR 33 000 Čechů, nejvíce na Podbořansko a Žatecko. Jejich potomci zde žijí stále. Volyň jako taková je od roku 1991 součástí samostatné Ukrajiny.

Přednáška Volyňští Češi