Předvánoční koncert

15. 12. 2018
Předvánoční koncert byl připravován již během podzimu, kdy paní učitelka Jana Doležalová oslovila žáky, o nichž věděla, že na něco hrají, a následně pak jejich vyučující.

K nim se přidala školka, první třída, kroužek aerobiku a sbor složený z dobrovolníků 2. a 4. třídy, který jsem si vzala na starost já.

Celý program sestavila a řídila paní učitelka Doležalová. K sobě si vybrala dvě moderátorky – Káťu Kovářovou a Adélu Koudelovou. Žáci ostatních škol se podíleli na výzdobě sálu a prostorů kulturního domu. Celkem vystoupila necelá stovka účinkujících a sál s rodinnými příslušníky praskal ve švech. Během koncertu byly slyšet nejen vánoční písně v podání kytar, bicích, tahací harmoniky, klavíru, fléten, saxofonu či zpěvu, ale jak již bylo zmíněno, byl tu k vidění také tanec, a to jak od prvňáčků, tak od těch trochu starších.

Mgr. Jaroslava Řehořová

Paní učitelka Jana Doležalová dodala:
Chtěla bych moc poděkovat především účinkujícím, kteří na koncert pilně trénovali, a jejich učitelům, kteří je perfektně připravili. Děkuji také za spolupráci paní A. Polákové, kulturní komisi a všem učitelům ZŠ za pomoc při výrobě ozdob a organizaci.
Nesmím opomenout ani naše dva zvukaře, bez kterých by se toto vystoupení nemohlo uskutečnit. Jsou to Pavel John a Miroslav Chvojka, kterým děkuji za ochotu a trpělivost.
Zástupcům města děkuji za propůjčení sálu a Radimu Měchurovi za občerstvení. A v neposlední řadě musím také poděkovat rodičům, kteří trpělivě a neúnavně vodili děti na zkoušky.
Děkuji dětem za jejich krásná vystoupení a přeji všem krásné a pohodové vánoční svátky a pevné zdraví do nového roku.

Záznam z koncertu.

Předvánoční koncert 2018