Informace k zápisu do 1. třídy

04. 03. 2019

ZÁPIS

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se bude konat v pondělí 1. 4. 2019 od 15 do 18 hodin v budově B (žlutá budova) Základní školy a mateřské školy Jesenice.

Pro koho je letošní zápis určen?

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2019 dovrší věk 6 let a dále děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

Co s sebou k zápisu?

Doporučujeme, aby se rodiče na zápis dostavili i s dětmi. Nejde sice o podmínku, ale samotný zápis koncipujeme tak, aby se pro děti jednalo o zajímavou zkušenost a zábavu a byla by škoda je o významný zážitek ze zápisu připravit. Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, v případě cizinců doklad, kterým prokážou, že jsou zákonnými zástupci dítěte.

Jak zápis probíhá?

  • Zápis není zkouškou. Jde nám o posouzení školní zralosti dítěte.
  • Před zápisem není nutné s dítětem cvičit určité znalosti a dovednosti.
  • Po příchodu do školy se Vás ujmou naši pedagogové, kteří Vám pomohou vyplnit přihlášku k zápisu k povinné školní docházce a dají Vám osobní list
  • Dítě absolvuje "kolečko" se zapisující učitelkou, během kterého při plnění nejrůznějších úkolů mimo jiné pozorujeme verbální projev dítěte (rozhovor s učitelem, básnička), úroveň grafomotoriky, dále zjišťujeme, zná-li předškolák svoje jméno, adresu či věk. Pozorujeme chování dítěte, jeho samostatnost, případně závislost na rodičích, schopnost plnit zadané instrukce. Svoji roli hraje také koncentrace pozornosti.
  • Po skončení zápisu čeká na děti malá odměna.
  • O přijetí (nepřijetí) dítěte informujeme zveřejněním seznamu na přístupném místě ve škole (vchod do školy z nádvoří) a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.
  • Rodiče od nás při zápisu obdrží řadu dalších užitečných informací o škole, školní družině atd.
  • Bližší informace k problematice odkladu začátku povinné školní docházky najdete výše nebo v samostatné rubrice.