Ukliďme Česko, 8., 9. tř.

08. 04. 2019
„Ukliďme Česko“ je každoroční dobrovolnická akce, která se koná na území celé republiky. Zapojují se do ní lidé, kterým není lhostejný nepořádek v jejich okolí. Díky těmto dobrovolníkům mizí z přírody stovky tun odpadu.

Ani Jesenice nezůstala stranou dění. V sobotu 6. dubna se do úklidu pustili její občané a v pondělí 8. 4. přiložili ruce k dílu i žáci základní školy. V následujících příspěvcích si jejich úsilí připomeňme.

OSMÁ TŘÍDA UKLÍZÍ PLÁŽ

V pondělí odpoledne jsme se sešli s devátou třídou na nádvoří školy, abychom společně podpořili akci „Ukliďme Česko“. Zatímco deváťáci zamířili ke kempu s  pytli na odpadky, my jsme vyfasovali hrábě a odebrali se na pláž Velkého rybníka. Zde jsme si rozdělili práci. Děvčata hrabala spadané listí a kluci hrabali nebo sbírali popadané větve a odpadky. Do sbírání větví a klacíků se zapojil i pan učitel Modrý a posléze i paní vychovatelka Vodrážková s družinou. Nakonec nám přišla pomoci i paní učitelka Řehořová. Zůstaly po nás početné hromádky shrabaného listí a jedna velká hromada větví a klacků.

Napsala Kateřina Dlouhá

DEVÁTÁ TŘÍDA UKLÍZÍ ŽULOVOU STEZKU

Také naše devátá třída se zúčastnila projektu „Ukliďme Česko“. S paní učitelkou Knappovou jsme se vydali sbírat odpadky do dubového lesa pod kempem. Od hlavní silnice jsme postupně začali plnit pytle odpadem, který jsme vytahávali z křovisek po pravé straně cesty. V dubovém lese jsme udělali „rojnici“ a prošli jej směrem ke kempu a zpět k plotu bývalé pily. Pak jsme pokračovali po trase Žulové stezky. Tento úsek byl poměrně čistý. Celkem jsme sebrali jeden a půl pytle odpadu. Do školy jsme se vrátili trošku unavení, ale s pocitem dobře odvedené práce.  

Napsala Veronika Dunová

DODATEK

Nezaháleli ani žáci 7. třídy, kteří uklízeli v okolí školy, podél „zahrádek“ a v uličce vedoucí od školy k hlavní silnici. Odpoledne se přidali také čtvrťáci, páťáci a šesťáci, členové nepovinného předmětu EPO (Ekologické a přírodovědné aktivity v přírodě). Naším úkolem bylo dokončit úklid „uličky“ a zamést nedopalky cigaret, rozbité lahve a víčka na školním hřišti. Hřiště je sice víceúčelové, to ale znamená, že je určeno pro více sportů. Cigarety a alkohol nemají se sportem nic společného!

 Doplnila Mgr. Vlastimila Knappová 

 

Ukliďme Česko 2019