Přednáška, Bezpečnostní sbory, justice, 8., 9. tř.

23. 04. 2019
Pan René Černý je policista ve výslužbě. U Policie ČR sloužil 25 let. Momentálně vyučuje občanskou výchovu a právo na jesenické ISŠ.

K nám do 9. třídy (a předtím také do „osmičky“) přišel udělat přednášku o bezpečnostních sborech ČR. Tak jsme se dozvěděli, že se o naši bezpečnost starají zejména Hasičské záchranné sbory ČR, Policie ČR, Vězeňská služba ČR a Celní správa ČR. Samozřejmě jsme mohli panu Černému pokládat i otázky. Díky nim například víme, že městská policie nepatří pod Policii ČR, ale je zaměstnancem konkrétní obce, a že na rozdíl od státní policie může použít zbraň jen pro svou vlastní bezpečnost. Také nás zaujalo, že i ženy jsou úspěšnými členy policie. V psychologických testech dokonce dosahují lepších výsledků než muži. Na otázku, jak je to u nás s útěky vězňů, odpověděl pan Černý, že k nim nedochází často, asi tak třikrát za rok, a to spíš jen z výkonu veřejně prospěšných prací než přímo z věznice.

Přednáška splnila naše očekávání, protože jsme se dozvěděli spoustu důležitých informací.

Napsaly Veronika Dunová a Adéla Švandrlíková

 

Bezpečnostní sbory