Sférické kino 2019

11. 06. 2019

logo_MAP_final_barva_01 (3).jpg

Působivý prostředek, jak poznávat věci nově, představuje tzv. sférické kino. Do naší školy přijelo v úterý 11. června. Ve školní tělocvičně postavilo svůj velký „stan“ ve tvaru polokoule, v němž diváci leží na podlaze a sledují vybraný film. Naše třída s panem učitelem Knappem sledovala dokumentární film o druhé světové válce a vůdci nacistického Německa Adolfu Hitlerovi. Ve filmu mě zaujaly fotografie matek s dětmi s uvedenými roky, kdy byly pořízené. Všichni jsme si toto představení užili, i když bych měl jednu výtku – chybějící polštáře.

Napsal Šimon Navrátil, VII. třída

Doplnění:

ZŠ a MŠ Jesenice a ZŠ a PrŠ Jesenice ve spolupráci s MAP ORP Rakovník II zajistili projekce ve sférickém kinu. Vzdělávací akce proběhla v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rakovník II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701. Vzdělávací akce se zúčastnilo 181 dětí a žáků, u kterých došlo k podpoře klíčových kompetencí v přírodovědných a technických oborech s důrazem na rozvoj sociálních  a občanských dovedností.

Děti a žáci v několika skupinách postupně zhlédli různé filmy zaměřené na výuku a přizpůsobené jejich věku – viz tabulka:

Sférické kino.jpg Akce byla financována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz (6).jpg