Dějepisná exkurze Sachsenhausen, Terezín 2019

18. 06. 2019
Ve dnech 18. – 19. června 2019 se uskutečnila další dějepisná exkurze žáků naší školy. Tentokrát měla tři cíle: město Terezín, zámek v Děčíně a koncentrační tábor Sachsenhausen v Německu.

Exkurze se spolu s námi zúčastnili i žáci ZŠ Kralovice. Tento výlet za poznáním byl třetí v pořadí návštěv bývalých koncentračních a vyhlazovacích táborů (v minulých letech jsme si prohlédli Mauthausen a Osvětim).

   První den exkurze jsme si  s průvodcem prošli terezínské podzemí (celková délka chodeb se pohybuje kolem 30 km) a poté se vydali na více než dvouhodinovou prohlídku bývalého ghetta. Zastavili jsme se např. u bývalé budovy školy, kde za války fungoval domov pro 10 – 15leté chlapce, u vlečky, odkud byli od r. 1943 deportováni vězni do vyhlazovacích táborů na východě, u Magdeburských (sídlo židovské samosprávy) a Hamburských kasáren (tzv. šlojska) a na náměstí. O jednotlivých budovách i o samotném ghettu nám vyprávěla p. uč. Hrůzová.

Prohlídku tohoto ponurého místa jsme zakončili zhlédnutím pietního místa u Ohře, kde Němci v r. 1944 vysypali do řeky popel asi 20 000 obětí. Poté jsme se pěšky vydali k Malé pevnosti a Národnímu hřbitovu s ostatky obětí z bývalé policejní věznice pražského gestapa, ghetta, koncentračního tábora v nedalekých Litoměřicích i z transportů smrti z Lovosic.

   Odpoledne jsme se pak přesunuli do Děčína, kde jsme absolvovali hodinovou prohlídku zámku s průvodkyní.

   Druhý den brzy ráno, už v 8 hodin, jsme vyrazili do Sachsenhausenu, jenž byl hlavním cílem naší exkurze.

Zde nás čekala  2hodinovou komentovaná prohlídka tohoto nechvalně známého tábora.

Sachsenhausen, nacházející se asi 35 km severně od Berlína, byl založen r. 1936.

V síti nacistických táborů hrál velice důležitou úlohu. Byl totiž sídlem inspektora KT i správní centrálou všech KT a fungoval také jako vzorový a výcvikový tábor SS, v němž se měli zaučit budoucí táboroví funkcionáři a velitelé. Není bez zajímavosti, že zde ve funkci zástupce táborového velitele v l. 1938 – 1940 působil Rudolf Hoess, pozdější 1. velitel vyhlazovacího tábora Osvětim.

Celkem sem bylo deportováno kolem 200 000 osob, z nichž zahynulo více než 60 000. Sachsenhausen sice nebyl vyhlazovacím táborem, přesto zde byly tisíce vězňů ubity, zastřeleny, zavražděny injekcemi nebo udušeny v plynové komoře (plyny Cyklon A, B). Spousta ubožáků zemřela také následkem bezohledného vykořisťování pracovní síly ve spojení s týráním, nedostatečným přísunem kvalitní stravy, nevhodným ošacením a chybějící lékařskou péčí. Někteří vězni pak byli nuceni pracovat v tzv. padělatelském komandu (Falscherkommando), které vyrábělo falešné dolary a libry, a v komandu opravujícím pro SS hodinky po zavražděných Židech (Uhrmacherkommando).

Mezi známé vězně  patřili např. bývalý rakouský kancléř K. von Schuschnigg, Stalinův syn Jakov Džugašvili nebo G. Elser, který v r. 1939 provedl neúspěšný atentát na A. Hitlera. Uvězněno zde bylo také 1 200 Čechů po zavření českých VŠ v listopadu 1939, roky tu trpěl i malíř Josef Čapek a pozdější čs. prezident Antonín Zápotocký.

Tábor byl osvobozen 22. – 23. dubna 1945 Rudou armádou a Poláky. Po válce byl využíván Sověty jako tábor pro nacistické zločince, odpůrce SSSR a pozdějšího východoněmeckého režimu (např. vlasovce). Vězňové zde sice nemuseli těžce pracovat, ani nebyli vystaveni lékařským pokusům, mučení a popravám, přesto zde zemřelo asi 16 000 osob. Sovětský tábor byl uzavřen r. 1950 a v následujících letech se nechráněná plocha tábora stala oblíbeným zdrojem dřeva pro místní obyvatele. Proto se do dnešních dnů zachoval jen malý počet budov. V r. 1961 zde byl zřízen památník a od 90. let 20. st. místo prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

   Naše skupina si s průvodkyní postupně prohlédla vše, co z bývalého tábora zbylo, např. vstupní bránu s nápisem „Arbeit macht frei“, ubikace vězňů, kuchyni nebo zbytky „stanice Z“, kde docházelo k hromadným vraždám vězňů.

   Prohlídka tohoto ponurého místa v nás zanechala hluboký dojem. Určitě nikdo by se zde nechtěl ocitnout jako vězeň. Každý z nás může napomoci tomu, aby se podobné hrůzy už nikdy neopakovaly.

   Dějepisná exkurze se vydařila. Přálo nám počasí, byli jsme spokojeni s ubytováním, prohlídky Terezína, Děčína i sachsenhausenského tábora splnily naše očekávání. K pohodovému průběhu výletu také přispěli svým bezproblémovým chováním žáci jesenické i kralovické školy.

   Na závěr bych ráda poděkovala Mgr. Kronďákové a Mgr. Duxové ze ZŠ Kralovice za spolupráci při organizaci exkurze. Jednalo se již o třetí společnou akci. Věřím, že spolupráce mezi oběma školami bude úspěšně pokračovat i v následujících letech.

Děkuji také Mgr. Valešové za pomoc při plánování exkurze a za zajištění ubytování i Mgr. Konířové.

   V neposlední řadě patří poděkování rodičům všech účastníků za podporu a ochotu financovat tento výlet za poznáním.

   Jménem ZŠ a MŠ Jesenice děkuji také p. řidiči Zdeňku Vavřičkovi a jeho firmě Vatra Bohemia z Kralovic za to, že nás dovezl vždy bezpečně a včas a velmi ochotně plnil všechna naše přání.

Mgr. Petra Hrůzová 

 

Připojujeme hodnocení exkurze některými žáky ZŠ Jesenice:

„Mně se líbilo hlavně terezínské podzemí, kde byl chládek.“

A. Vachtl

„Dějepisná exkurze se mi moc líbila. Bylo nádherné počasí a všude milí lidé. Na zpáteční cestě nesměly chybět hity K. Gotta, které nám pouštěl p. řidič.“

M. Finta

„Líbil se mi zejména tábor Sachsenhausen. Nebýt vedra, krásné 2 dny.“ 

Z. Hudček

„Obdivoval jsem zejména promyšlené stavební uspořádání sachsenhausenského tábora do trojúhelníku.“

J. Sivák

„Exkurze se mi líbila, protože p. uč. Hrůzová před každou památkou říkala zají-mavosti.“

T. Procházková

Dějepisná exkurze Sachsenhausen, Terezín 2019