Soutěž O nejaktivnějšího sportovce 2019

28. 06. 2019
Atletikou se uzavřel dlouhý seriál soutěže O nejaktivnějšího sportovce. Ti, co se dílčích soutěží poctivě zúčastňovali, dosáhli zpravidla na příčky nejvyšší. Pojďme se tedy seznámit s našimi nejaktivnějšími sportovci.

O nejaktivnějšího sportovce.jpgCelkový přehled

Do letošního 5. ročníku soutěže bylo zařazeno 14 dílčích soutěží, kterých se alespoň jednou zúčastnilo celkem 114 soutěžících. Mezi nejaktivnější patřili: Lukáš Kougl, Dan Max Weber a Jéňa Kadlec s dvanácti účastmi. Nejpočetněji zastoupenou sportovní soutěží byla atletika – 64 dětí, nejméně Jesenický festiválek – 2 závodníci. Nejčastější počet na jednotlivých soutěžích se pohyboval od 20 do 30 dětí. V letošním roce byla nově zařazena lukostřelba (zakoupili jsme dva luky se šípy), která se setkala s pozitivním ohlasem. Pochvalu si zaslouží všichni zúčastnění, zvláště pak děvčata z 9. třídy, která se ujala organizace soutěže.

Soutěž O nejaktivnějšího sportovce 2019