Naučná stezka Jesenicka, kola, 6. tř., 2019

17. 06. 2019
Poznávací cyklovýlet 6. třídy po naučné stezce Jesenicko byl naplánován na pondělí 17. června.

Ráno v půl osmé jsme se sešli v učebně přírodopisu paní učitelky Knappové, kde si každý vyzvedl reflexní vesty a vyslechl nezbytné poučení o bezpečnosti na trase. Od školy nás vyrazilo 16 (společně s panem učitelem Knappem a paní učitelkou Valešovou).
            Naše výprava nejprve vyrazila k místu, kde kdysi stávala šibenice, minula Omáčkovnu a dojela do petrohradských lesů ke Švýcarské hájovně. Zde jsme si přečetli informace na panelu NS a našli sklep, nad nímž hájovna stávala. Odtud jsme dojeli ke skalám, kterým se říká Malý Yosemit a kde si každý dopřál přestávku na svačinu. Kdo chtěl, mohl podniknout výstup na skály s panem učitelem Knappem.
            Dalšími zastávkami na cestě byly kaple na vrcholu Všech svatých s vyhlídkou až na Blatno a mohutný dutý strom, do něhož se nás vešlo šest. Posléze jsme obstoupili tisíciletý dub, který dokázalo obejmout až sedm z nás. Zpestřením na trase byl Blatenský rybník, kde se většina cyklistů vykoupala. Ještě předtím ověřila paní učitelka naše vědomosti o NS. Nakonec jsme přijeli do Blatna. Ve zdejším krámku si někteří něco koupili a pak se šlo společně na hřiště. Dlouho jsme zde nepobyli a pokračovali v cestě na Krty a do Jesenice. Vojta na svém tachometru naměřil téměř 25 ujetých kilometrů. U školy náš cyklovýlet skončil. Jsem přesvědčen, že se všem líbil.
Napsal Jan Králíček, text doplnila Mgr. Vlastimila Knappová
 
POZNÁMKA NA ZÁVĚR
Šesťáci si zaslouží pochvalu. Po sportovní stránce se jim nedalo nic vytknout, co se týče chování, bylo (až na jednu malou výjimku) také v pořádku. Doufám, že kromě zážitků žáci získali také nové informace o našem okolí a možná i tipy na výlet s rodiči.
 

Naučná stezka Jesenicka, kola, 6. tř., 2019