Výlet, Třeboň, 9. tř., 2019

13. 06. 2019

Čtyři dny společného třídního výletu od 10. 6. do 13. 6. 2019 v jihočeské Třeboni byly úžasné, i když už připomínaly blížící se závěr školního roku, našeho posledního na základní škole. Doprovázely nás paní učitelky Knappová a Valešová, kterým děkujeme za všechny ty skvělé zážitky.

PONDĚLÍ 10. 6.
Třídní výlet začal setkáním na vlakovém nádraží v Jesenici, odkud naše cesta po železnici vedla přes Blatno (tam přistoupili Dominik a paní učitelka Valešová) a Plzeň do Českých Budějovic. V metropoli Jihočeského kraje jsme si v úschovně uložili zavazadla a vydali se na prohlídku náměstí Přemysla Otakara II. s barokní Samsonovo kašnou. Během rozchodu si každý dopřál chutnou zmrzlinu.
Z Českých Budějovic nás dopravil autobus do Třeboně. Z autobusového nádraží jsme již pokračovali pěšky po přibližně tříkilometrové hrázi do sportkempu Doubí poblíž Opatovického rybníka. Zde jsme se ubytovali v dvoulůžkových chatkách. Někteří z nás následně využili blízkost rybníka a v jeho vodách se příjemně osvěžili. Večerku jsme měli kolem 23. hodiny.

Napsaly Veronika Dunová a Adéla Švandrlíková

ÚTERÝ 11. 6.
Hlavní náplní dopoledního programu byla plavba na lodičkách. Probíhala by hladce, nebýt komára, kterého chtěli někteří umlčet pádlem. Dopadlo to tak, že se překlopili, čímž obveselili všechny ostatní.
Po plavbě na lodičkách jsme se vydali pěšky do Třeboně. Zdejší zámek patří k největším zámeckým komplexům v České republice, o čemž svědčí více než sto obytných místností. My jsme si ho však prohlédli zvenčí, prošli zámecký park a poté si dopřáli rozchod na náměstí.
Zbytek dne připadl zejména sportování, konkrétně oblíbenému pádlování na lodičkách (tentokrát k malému ostrůvku), tenisu či prohánění fotbalového míče. Den uběhl velmi rychle.

Napsaly Kristýna Janecká a Sabina Jankovská

STŘEDA 12. 6.
Ve středu jsme lodičky vyměnili za kola, která jsme si vypůjčili na nádraží v Třeboni. V okolí je spousta cyklostezek vedoucích nádhernou krajinou. Projeli jsme trasu mezi lesy a rybníky dlouhou 40 kilometrů, a to v čase od 1130 do 1615.
Když jsme v pořádku vrátili kola a cyklistické přilby, přesunuli jsme se na autobusové nádraží a nechali se odvézt autobusem až do kempu. Nebyla to jízda úplně idylická, protože nás cestou stavěla městská policie a navíc spolužáka Fandu chytila křeč do nohy.
Večer jsme si opekli buřty na ohni a ve 2300 měli večerku.

Napsali Daniel Dostál a Dominik Lekeš

 

ČTVRTEK 13. 6.

Nadešel poslední den našeho výletu. Nasnídali jsme se a pustili se do balení svých zavazadel a úklidu chatek. Zavazadla nám poté jedna ochotná paní odvezla na autobusové nádraží, čímž nám usnadnila pěší přesun do města.
Návrat do Jesenice proběhl po stejné trase, avšak v opačném směru: Třeboň – České Budějovice – Plzeň – Blatno – Jesenice. Přijeli jsme zdraví, opálení a šťastní.

Napsala Karolína Břicháčová

Výlet, Třeboň, 9. tř., 2019