Ekologicko-sportovní kurz, 6. tř., Zvíkovec 2019

09. 09. 2019
Od pondělí 9. září do pátku 13. září 2019 se naši novopečení šesťáci zúčastnili ekologicko-sportovního kurzu na Zvíkovci, kde v minulosti utužovali vzájemné vztahy v třídním kolektivu i jejich předchůdci. Z těch jsou již většinou dospěláci, ale jak sami přiznávají, ve vzpomínkách se k zážitkům z týdenního kurzu vždy rádi vracejí.

PONDĚLÍ 9. 9. 2019
   Nikoho nepotěšilo, když jsme se v pondělí ráno probudili do deštivého počasí. Náš kurz právě začínal – a teď tohle! Museli jsme zrušit původně plánovanou jízdu na kolech a pěší trasu podél Javornice a místo toho zajistit autobus, který by nás odvezl. Naštěstí nám velmi ochotně vyšel vstříc pan Vavřička. Déšť nás provázel i při cestě na Krakovec, kde jsme si prohlédli hrad a vyslechli zajímavosti z jeho historie.
   Z Krakovce nás autobus dopravil do rekreačního areálu Pohoda ve Zvíkovci. Hned jsme zašli do krbem vytopené jídelny, kde nám přišla k chuti teplá polévka. Ubytovali jsme se a poté se vydali na krátkou procházku proti proudu Javornice. Za drobného deště jsme ji dvakrát překonali po lávkách, zahráli si frisbee, Hu-tu-tu-tu a vrátili se na večeři.  
  Večerní program patřil společné zábavě a veselým hrám, například oblíbené šátkované. Každý se dobře bavil, a protože se nikomu nechtělo končit, dopřáli jsme si ještě noční hru. Pak byla vyhlášena večerka.
Napsali Jirka a Lukáš
 ÚTERÝ 10. 9. 2019
    Vstávali jsme do chladného rána, ztuhlá těla rozhýbali při rozcvičce a pak se po snídani pustili do dopoledního programu. Byl upraven pro dvě skupiny, na které jsme se rozdělili. První šla střílet ze vzduchovky, druhá se odebrala do terénu studovat listy stromů. Potom si skupiny své činnosti prohodily.
   Po obědě a poledním klidu přišly ke slovu míčové hry a poznávačka vodních živočichů. V nedalekém potůčku jsme ulovili například larvy chrostíků, blešivce, ploštěnky či larvy jepice a určovali je pomocí klíče. Podle zjištěných živočichů lze soudit, že voda v tomto potůčku je docela čistá. Našli jsme také skokana hnědého. Pohyb nám rozhodně nechyběl. Odpočinout jsme si mohli až při přednášce o obyvatelích lesa, kterou si pro nás připravil Ondra z IC LČR z Křivoklátu. Čas do večerky jsme vyplnili hrou „na slepou bábu“, při které jsme si opět užili spoustu legrace.
Napsali Štěpán, Jéňa, Dan a Kuba
 
STŘEDA 11. 9. 2019
   Spojení pěší turistiky s poznáváním přírody představuje výlet ke Skryjským jezírkům coby nezbytná součást ekologicko-sportovního kurzu. Tentokrát připadl na středu, což bylo vzhledem k vývoji počasí pochopitelné.
   Cesta k uvedené lokalitě byla dlouhá, naštěstí s přestávkami. Jde ale o krásné místo a také muzeum ve Skryjích mělo co nabídnout. Samozřejmě jsme uvítali i možnost nákupů v místním obchodě. Nakonec jsme se pustili do hledání zkamenělin trilobitů, v němž si nejlépe vedli Kuba a Eliška, protože jejich nálezy byly nejhezčí. To už ale každý pomýšlel na návrat. Zpět do tábora jsme dorazili kolem půl páté a ještě do večeře v 18.00 se stihli vykoupat v řece Berounce. Celkem jsme tento den zdolali 17 km a také spatřili mloka.
   O večerní program se dnes staraly chatky číslo 3 a 4. Hrálo se lidské pexeso, ale zkusili jsme si i testík o trilobitech a Křivoklátsku. Když se šlo po náročném dni spát, nikdo neprotestoval.         
Napsaly Míša, Naty a Sára
 
ČTVRTEK 12. 9. 2019
   Opět jsme vstávali do kruté zimy. Následovala rozcvička, hygiena a snídaně. Zhruba po půl deváté jsme se vypravili do lesa hledat výtrusné organismy a poznávat přírodu všemi smysly. Dostali jsme mističky a cestou sbírali vše, co se rozmnožuje výtrusy. Na kopci v lese došlo k zhodnocení našich „úlovků“. Druhově nejbohatší zastoupení měly houby a mechy. Zábavné bylo také hledání stromů pouze podle hmatu a rovněž naslouchání rozmanitým zvukům lesa. Nakonec jsme došli až na vyhlídku Na Plazích, odkud jsme viděli náš tábor a také kus včerejší cesty – Hradiště, Čilou apod. Asi po půlhodince jsme se vydali na zpáteční cestu, protože oběd se dnes vydával již v 11.30.
   Po obědě pro nás přijel autobus a odvezl nás do kempu U Potůčků, kam za chvíli přivezli loďky. Jel s námi také děda Jirky, který nám pomáhal na řece s loděmi. Naším příštím úkolem bylo vrátit se na loďkách zpět do Zvíkovce. Chvíli jsme trénovali kormidlování a pádlování a povídali si o bezpečnosti na řece. Každý se na plavbu moc těšil. Jízdu po Berounce jsme si fakt užívali. Ani o legraci nebyla nouze. Nejvíc nás pobavilo, když Jirka a Naty Václavíková zajeli loďkou do větví. 
   Plavbu jsme přerušili, když jsme si zašli prohlédnout kostelík Sv. Petra a Pavla v Dolanech, kde jsme také posvačili. Společně jsme se vyfotili a pak pokračovali v jízdě. V kempu Pohoda už na nás čekaly paní učitelky Peterová, Doležalová a Vodrážková, které nám pomohly přenést lodě pod jez. Rádi jsme se s nimi pozdravili a popovídali si. Do večeře jsme se ještě vykoupali v Berounce, zahráli si různé hry, například přehazovanou, frisbee, chodili po „sleklajně“ nebo házeli šipkou. Samozřejmě nemohl chybět shrnující testík a předávání diplomů v jídelně. Venku nás čekal ještě táborák a bobřík odvahy. Večerkou ve 23:00 náš předposlední den na Zvíkovci skončil.
Napsala Miluše Vachtlová
 
PÁTEK 13. 9. 2019
  „Pátek třináctého“ sice nezní moc dobře, ale nikdo si tím hlavu nelámal. Každý se už těšil domů, i když mu pobyt v kempu Pohoda přinesl spoustu nádherných zážitků. Ještě jsme však měli před sebou sportovní dopoledne, které prověřilo naši fyzičku v těchto disciplínách: skoku z místa, hodu kládou, přetahované lanem, přehazované a štafetě.
    Když sportovní pětiboj skončil, odebrali jsme se do jídelny na oběd (bramborová kaše s uzeným masem). Poté se dokončil úklid a zavazadla se naložila do auta. Nakonec jsme se rozloučili se svými hostiteli a ve dvou skupinách se vydali na cestu domů.
Napsaly Naty a Káťa
Na kolech se nás vracelo šest včetně dvou učitelů. Místy jsme dělali krátké zastávky, tu nejdelší pak v Čisté u prodejny COOP. Každý si něco koupil, většinou pití nebo nanuky. Cesta dále pokračovala směrem na Velkou Chmelištnou, Svatý Hubert, Drahouš až do Jesenice. I když byl profil cesty poměrně náročný (pětkrát nahoru a dolů), všichni si jízdu na kole užívali. Ke škole jsme dorazili o hodinu a půl dříve, než se předpokládalo. Pro někoho si pak přijeli rodiče, někteří zamířili domů sami. Byla to skvělá projížďka i důstojná tečka za neméně skvělým kurzem.
Napsal Jirka Klementovič
 
O pravdivosti závěru Jirkova příspěvku svědčí i následující PŘEHLED OBLÍBENOSTI. Body u jednotlivých položek jsou hlasy, které děti udělily prostřednictvím čárek.
 

OBLÍBENOST

B.

OBLÍBENOST

B.

OBLÍBENOST

B.

PŘEDNÁŠKA

17

PANÍ KUCHAŘKA

14

NA PLAZÍCH

13

KRAKOVEC

14

PAN VEDOUCÍ

13

KRONIKA

10

PŘEHAZOVANÁ

17

UBYTOVÁNÍ

13

ŽIVOČICHOVÉ

10

HRY V LESE

13

JÍDLO

13

STŘELBA

15

POLEDNÍ KLID

16

SPORT. PĚTIBOJ

16

TRILOBITI

13

TESTÍKY

10

TÁBORÁK

12

KOUPÁNÍ

11

PŘÍRODA

12

ROZCVIČKY

9

SKRYJE

14

VEČERNÍ HRY

15

KÁNOE

17

BOBŘÍK

13

 
 HODNOCENÍ KURZU
   Letošního 16. ročníku kurzu ekologické a sportovní aktivity v přírodě pro šestou třídu se zúčastnilo 16 žáků. Jelikož v pondělí pršelo, odjeli jsme na kurz autobusem (pan Vavřička), se zastávkou na Krakovci, kde jsme měli objednanou prohlídku. Cena kurzu 1 300,- Kč se nám zvedla na 1 514,- Kč hlavně kvůli pondělní autobusové dopravě, se kterou jsme původně nepočítali. Sportovní program zajišťoval Pavel Knapp, ekologické aktivity probíhaly v režii Vlastimily Knappové a Jana Šimpachová  řešila zdravotní problémy a pomáhala s dětmi.
Také v letošním roce jsme byli ubytováni v kempu Pohoda na břehu Berounky. Stravování probíhalo v jídelně, děti dostávaly jídlo 5krát denně, pitný režim byl zajištěn. Jídlo všem chutnalo a bylo ho dost. K ubytování sloužily chatky se čtyřmi postelemi s prostěradly.
    Každý den jsme postupovali podle předem stanoveného plánu. Po budíčku následovala rozcvička, pak dopolední program, po poledním klidu odpolední program a večer patřil hrám a testíkům. Ve středu jsme podnikli celodenní pěší výlet po CHKO Křivoklátsko (17 km) a ve čtvrtek odpoledne sjeli na kanoích řeku Berounku (asi 10 km). Večer byl bobřík odvahy a táborák. V pátek dopoledne měly děti na programu sportovní pětiboj.
Po zhodnocení kurzu jsme se vydali na zpáteční cestu: část na kolech (rodiče dovezli čtyřem dětem kola), ostatní jeli autobusem a vlakem, anebo je odvezli rodiče. Kolaři dorazili ke škole v půl čtvrté, ostatní děti již v půl třetí. 
Počasí nám opět velmi přálo (kromě pondělí), program jsme splnili. Děkuji rodičům Jirky a Lukáše za zajištění dopravy zavazadel a kol z kurzu. Poděkování patří též dědovi Jirky Klementoviče za pomoc při sjíždění řeky a dále lesnímu adjunktovi Ondrovi z IC Lesů ČR Křivoklát za zajímavou přednášku o myslivosti. Velké poděkování náleží rovněž majiteli kempu Pohoda Martinovi Veselému za vstřícnost a ochotu při zajišťování chodu kurzu, majiteli firmy Dronte, který nám za výhodných podmínek zapůjčil kánoe, a krakoveckému kastelánu Jiřímu Sobkovi.
   Nejpořádnější z děvčat byly Natálie Kuncová a Káťa Halámková, z kluků Jirka Klementovič a Lukáš Kougl. Ve vědomostních testících si nejlépe vedli Jirka Klementovič, Míša Braunová, Kristýna Řezáčová a Miluška Vachtlová. Nejlepším střelcem se stal Jirka Klementovič.
   Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným. Kurz probíhal ve velmi v přátelské atmosféře. Děti byly ukázněné a do všech aktivit se se zájmem zapojovaly.
Mgr. Vlastimila Knappová – vedoucí kurzu