ŠD, bubnování

23. 09. 2019
Každý z nás má rytmus v sobě a rád se občas nechá rytmem ovládnout.

Skvělou příležitostí k takovému uvolnění je skupinové bubnování, které pomáhá rozvíjet hudební sluch, navozuje kolektivní souznění a rozvíjí představivost. Pozitivní účinek této aktivity jsme si mohli ověřit v pondělí 23. září, kdy k nám do školní družiny přijeli pan Jareš a paní Ivana.   
Děti se posadily na koberci do kruhu a řídily se pokyny paní Ivany. Ta jim nejprve rozdala barevné trubky, se kterými zkoušely rytmická cvičení. Teprve potom přišly na řadu bubínky. To bylo něco pro děti! Do akce se vrhly s velkým elánem. Když vše skončilo, čerstvé a silné dojmy naprosto převážily nad únavou z usilovného bubnování.    

Vychovatelky ŠD