Den Země na prvním stupni 24. 4. 2012

24. 04. 2012

Den Země připadá na 22. dubna, kdy je připomínán jeho význam. Na naší škole je mu věnována nejen výstava na chodbách obou pavilonů a v chodbě spojovací, ale pořádají se také nejrůznější akce, například úklidové práce a sběr starého papíru.

Další připomínkou Dne Země bylo zábavné a poučné dopoledne pro děti, uspořádané na nádvoří školy v úterý 24. dubna. Na jednotlivých stanovištích pomáhali žáci deváté třídy. Děti z prvního stupně školy zde prokazovaly znalosti i manuální zručnost. Vybarvováním obrázků přírodními materiály zase vyjadřovaly své estetické cítění. A také znázorňovaly svá přání pro Zemi. Bylo toho samozřejmě mnohem více a určitě si o tom budeme moci přečíst v Rakovnickém deníku, protože den Země na naší škole neunikl pozornosti jeho redaktorů.

Doufám, že se dětem plnění úkolů líbilo a že se na další ročník zdařilé akce budou těšit.

Napsala Štěpánka Edlová, IX. třída

 

Projektový den byl naplánován pro I. stupeň na celé dopoledne 24. dubna. První dvě hodiny jsme zůstali ve třídách, povídali jsme si o Dni Země, proč vlastně vznikl, jak můžeme naší Zemi pomoci (třídit odpad, šetřit energií, sbírat v přírodě věci, které tam nepatří).

Žáci se zamýšleli nad tím, které místo v Jesenici se jim líbí a proč. A naopak, které místo se jim nelíbí a jak by přispěli k jeho zvelebení. Všichni jsme pak pečlivě vysbírali odpadky v okolí školy. A že jich nebylo málo!

Druhou hodinu se žáci zamýšleli nad pracovními listy, vybarvovali a pojmenovávali zvířátka. Na obrázcích hledali, co nepatří do lesa. Nebo hledali, co vše je vyrobeno ze dřeva. Starší žáci vlepovali obrázky živočichů na list, měli je správně umístit do jejich úkrytů v přírodě. Také se pokoušeli složit básničky na daná slova: TŘÍDÍME, CHRÁNÍME, ŠPÍNA, PRIMA, SKLÁDKA, ZVÍŘÁTKA, ZEMI.

Další tři vyučovací hodiny chodili žáci s kartičkou po 12 stanovištích a sbírali razítka za splněné úkoly. Na stanovištích poznávali rostliny, zvířata, stromy, přírodniny. Třídili odpad, rovnali domino podle listů či plodů, přiřazovali k sobě list – plod – květ, sestavovali puzzle. V drobných dílničkách lepili Zemi z víček, psali přání pro Zemi, vyráběli ptáčka z odpadového materiálu a také vybarvovali obrázky pomocí přírodnin.

Celým dnem nás provázelo krásné slunečné počasí. Žáci plnili úkoly s chutí, kolem školy jsme uklízeli s nadšením. Snad to mnohým z nich vydrží i nadále a sehnou se pro papírky i tehdy, nebude-li právě Den Země.

Mgr. Jana Doležalová

Reportáž Rakovnického deníku

Den Země na prvním stupni 24. 4. 2012