72 hodin pro přírodu, 2019

10. 10. 2019
O projektu 72 hodin se v Jeseníčku v minulosti psalo. Jedná se o tři dny vyplněné dobrovolnickými aktivitami, které pomohou naší přírodě a které se letos konaly již posedmé.

Stranou jsme nemohli zůstat ani my – členové ekologického kroužku paní učitelky Knappové.

Ve čtvrtek 10. října odpoledne jsme se s paní učitelkou a panem ředitelem Konířem vydali čistit ptačí budky rozmístěné od kempu k oběma Fikačům. V budkách se časem nakupí kromě slámy, větviček, mechu a peří i zbytky trusu či nestrávené zbytky potravy. Proto je musíme kontrolovat a čistit, případě podle potřeby opravit (jednu budku jsme k opravě skutečně přinesli).

Nejprve jsme došli ke kempu, kam za námi přijel pan školník s nářadím. Poté jsme za mírného deště postupovali lesem k Fikačům a připravovali budky k příštímu zabydlení. Bylo jich celkem dvanáct, z toho jedenáct použitých. V některých jsme navíc našli vajíčka nebo kukly motýlů. Cestou jsme rovněž sbírali odpad a čistili cedule naučné stezky Ve stopách žuly. Na konci trasy pan školník nářadí zase naložil do auta a odvezl zpět do školy. Všechny nás těšilo, že jsme udělali něco prospěšného. Celkem se nás zúčastnilo osmnáct – 15 dětí a 3 dospěláci.

Napsaly Tereza Procházková a Eliška Machová ze 7. třídy