3. 12. den otevřených dveří – ukázka práce v hodině Aj v první třídě

03. 12. 2012

Naše škola je zapojena do projektu „Rozšíření výuky anglického jazyka na základních školách Středočeského kraje metodou Super – Nature". Tento projekt, který předložil Vzdělávací institut Středočeského kraje, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a je realizován na třinácti základních školách Středočeského kraje. Projekt je zaměřen na zavedení výuky anglic-kého jazyka od 1. ročníku základní školy.

Metoda Super – Nature je netradiční metoda, při které se žáci zpočátku učí anglický jazyk mluvenou formou, a to hlavně hrou, poslechem a opakováním. Každý žák má říkanky a písničky
k dispozici na CD. Je velmi důležité, aby žáci toto CD poslouchali i doma. Díky opakovanému poslechu se žáci učí anglickému jazyku přirozenou formou. V hodinách, kde je kladen důraz na aktivní účast každého žáka, se pracuje s názornými pomůckami. Rodiče a rodinní příslušníci žáků i předškoláků měli i
v tomto školním roce možnost zhlédnout dne 3. 12. ukázku práce s dětmi v hodině anglického jazyka, aby se sami přesvědčili o tom, jak dovedou žáci po třech měsících ve škole reagovat na pokyny v anglickém jazyce.

Děkuji všem rodičům i rodinným příslušníkům, kteří nám v této práci s dětmi pomáhají.

Mgr. Danuše Vopatová