Expedice 4P – 6. tř. (jarní část)

13. 05. 2011
Ve dnech 11. – 13. května se žáci 6. třídy vypravili společně s paní učitelkou Knappovou a paní učitelkou Šikovou na jarní část Expedice 4P. Loni na podzim v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim vyřešili dvě poselství 2P a nyní se chystali na odhalení zbývajících dvou P.

středa 11. 5.

Vstávali jsme velmi časně, protože nám v 5 hodin jel vlak. Cesta byla náročná, ale vše nám vynahradilo krásné prostředí vlašimského ekocentra. Ubytovali jsme se a pak se přesunuli na „půdu" k předvádění svých prezentací o chlebu. Na ně pak navázal další úkol, totiž upéci chléb, ve kterém jsme večer našli další P – PAMATUJ! Ve zprávě od S. T. se psalo, že máme dojet vlakem do Lhoty Veselky a podle mapy dojít na určité místo.

Náš cíl se nalézal v čísle popisném 8, což bylo „Domácí muzeum". Tam jsme si prohlédli zajímavé exponáty, a protože pan domácí vlastnil stádo, mohli jsme i podojit kozu! Kdo by si nechal ujít takovou příležitost? Cestu na nádraží jsme hledali podle mapy, což se nám nakonec podařilo. Šťastně jsme se vrátili do ubytovny, najedli se a docela rádi si odpočinuli.

Večer se na zahradě zapálil oheň. Bylo to velmi romantické. Katce a Radimovi jsme popřáli
k narozeninám, které oba oslaví o víkendu.

čtvrtek 12. 5.

Druhý den jsme dostali dopis s úkolem prozkoumat kvalitu vody ve Vlašimi (řeka Blanice a její přítoky). To se dá zjistit podle ulovených a určených živočichů. Jak jsme očekávali, voda byla průměrně znečištěná.

Po této aktivitě následoval oběd a po něm zpočátku trochu nezajímavá hra na restauraci. Princip spočíval v tom, že jsme byli rozlosováni k jednotlivým stolkům s názvy států. Někdo tak byl Čech, jiný Brazilec či obyvatel Keni. Celkem jsme byli zařazeni do šesti států. Číšníci se věnovali hlavně hostům z USA a ČR, ostatním méně, anebo téměř vůbec. Při rozboru hry se nás vedoucí ptali na naše pocity a my jsme srovnávali hru se skutečností. Nakonec to bylo i poučné.

Podle instrukcí dalšího nalezeného dopisu jsme měli čekat na světelné znamení. Asi kolem osmé hodiny večerní bylo toto znamení spatřeno. Po trase osvícené svíčkami jsme se ihned vydali ven do tmy - do katakomb místního zámku. Klíčem k úspěchu byl objev truhly s posledním P – POUŽIJ! Myslelo se tím použít vše, co jsme se zde dozvěděli, a třeba to i předat ostatním.
Tečku za čtvrtečním dobrodružstvím udělala krátká diskotéka, po níž jsme, ač neradi, odešli spát.

pátek 13. 5.

V pátek jsme si začali balit věci a uklízet po sobě. Také se nám podařilo zrealizovat prezentace, které jsme si minulý den připravili. Například o českých výrobcích, o fair trade nebo o ekologicky šetrných výrobcích. Mohly se rovněž předvádět scénky, čehož využila pouze jedna skupina, a to ta naše.

Zbytek dopoledne jsme strávili hrami v parku a po obědě se už museli rozloučit s našimi instruktory. Domů jsme dorazili kolem 17. hodiny. Na krásné chvíle z Vlašimi budeme určitě všichni v dobrém vzpomínat a rádi se vracet ke všemu, co jme zde prožili.

Napsala Bára Havlíčková, VI. třída

Hodnocení projektu 4P

S Expedicí jsme prožili téměř rok, neboť vloni v květnu jsme se do programu přihlašovali. Nyní mohu říci, že jsem strašně ráda, že byla vybrána právě naše třída.

Celý program, tak jak proběhl, byl perfektní. Forma hledání poselství tajemného S. T. žáky skvěle motivovala a 4P byla vždy nápaditě předávána – umístěna například v chlebu, ve sklepení zámku apod. I mě pobyty v ekocentru velice zaujaly a staly se pro mě velkou inspirací. Týká se to nejen odborné stránky, ale hlavně vzájemné komunikace. Speciálně oceňuji perfektně vedené rozbory, hodnocení dílčích aktivit i hodnocení celkové. Děti byly nadšené a rády by podobnou expedici absolvovaly znovu.

Dále uvádím konkrétně přínos expedice:

  • Žáci se naučili navzájem spolupracovat, komunikují spolu.
  • Dokáží vyhledat informace, pracovat s nimi a prezentovat výsledky své práce.
  • Posoudí obsah svého nákupního košíku z hlediska vlivu na životní prostředí.
  • Znají kulturní a přírodní hodnoty svého regionu.
  • Poznali původ a cestu základních potravin, textilu... a jejich vliv na ŽP.
  • Zjistili, co lidé na našem území před 200 lety jedli, jak se oblékali apod.
  • Dokáží vysvětlit pojmy biopotravina, Fair Trade, EŠV, ...

Čas ukáže, zda se podařilo ovlivnit jejich postoje tak, aby volily varianty příznivější pro životní prostředí, aby trávili více času v přírodě a aby byli hrdí na svůj region.

Závěrem dodávám, že tento roční program patří určitě mezi nejlepší, kterých jsem se doposud zúčastnila, a jelikož „vše je o lidech", tak bych na závěr vyzdvihla lektory – Lenku, jež měla celý program na starosti, a dále pak Jirku a dvě Jany, kteří dohromady vytvořili úžasný, vzájemně se doplňující tým. Velké poděkování patří rovněž vedení naší školy za umožnění Expedice a určitě také rodičům, bez jejichž vstřícného pochopení by to samozřejmě nešlo.

Mgr. Vlastimila Knappová