Projekt Záložky do knih spojují školy

10. 05. 2011

„Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvoří záložky do knihy libovolnou technikou a vymění si je s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek mohou školy využít
k navázání spolupráce, kontaktů nebo poznání života dětí na Slovensku."

Tak znělo zadání nenápadného projektu vyhlášeného Národní pedagogickou knihovnou Komenského v Praze a Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě, do kterého jsme se
s páťáky přihlásili. Obratem nám byla přidělena partnerská škola a třída – základní škola ze slovenského městečka Radoľa (u Žiliny) www.zsradola.edu.sk. Záložky jsme vyrobili a odeslali.
O jejich městě, škole a dětech nevíme prozatím vůbec nic, ale už jsme velmi napjatí, co zajímavého se dozvíme.

Začátkem listopadu dorazily z Radoľi záložky 4. třídy s úvodním dopisem.

Hodiny slohu jsou mnohem zajímavější, když píšeme dopis novým kamarádům. Už se také velmi těšíme na hodiny vlastivědy, kde se budeme o Slovensku učit. Doufáme, že do té doby nám přijdou fotografie jejich města. Rádi si zazpíváme nějaké slovenské písně a přečteme knihu (ukázku z knihy) slovenského autora.

My jsme se v prvním dopise všichni představili a napsali, co nás baví a zajímá. V druhém dopise určitě popíšeme naši školu, Jesenici a okolní zajímavosti. V dalších dopisech určitě nezapomeneme na zajímavé památky, důležité osobnosti a zajímavé události z celé ČR.

Doufáme, že nám nadšení z neobvyklého seznámení vydrží tak dlouho, abychom se mohli s našimi novými slovenskými kamarády setkat.

E. Konířová a žáci 5. tř.

 

13.jpg

Úvodní dopis ze Slovenska

Vážená pani učiteľka a milí žiaci!

Sme žiaci IV. triedy Základnej školy v Radoli, je nás 23 a všetci vás touto cestou pozdravujeme. Veríme, že vďaka projektu „Záložka do knihy spája školy" spoznáme nových priatěľov a zažijeme pekné chvíle. Posielame záložky, ktoré sme s radosťou pripravovali a veríme, že i vám prinesú radosť. Tiež dúfame, že vyvolajú vo vás zvedavosť, a tak sa úž čoskoro opät spojíme, aby sme sa lepšie spoznali.

Všetci vás ešte raz pozdravujeme

Slávka Zipserová a kolektív IV. A triedy