Exkurze do Prahy: 5. a 6. tř.

21. 11. 2019
Na čtvrtek 21. 11. připadl termín společného výletu páté a šesté třídy do Prahy. Cílem exkurze bylo nejen planetárium hlavního města a okruh A Pražského hradu, ale i návštěva Muzea T. G. Masaryka v Lánech.

Právě v Lánech učinil náš autobus první zastávku. Tato obec se v roce 1921 stala letním sídlem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a později i místem jeho posledního odpočinku. Muzeum připomínající osobnost T. G. M. bylo slavnostně otevřeno 7. března 2003. Rozsáhlá expozice seznamuje návštěvníky s rodinou prezidenta, např. s dcerou Alicí G. Masarykovou a historií Českého červeného kříže, československými legiemi a obdobím první republiky. Po úvodním výkladu paní průvodkyně si děti muzeum prošly a v závěru prohlídky si u přepážky zakoupily suvenýry.

Do Prahy jsme přijeli v souladu s časovým harmonogramem. Autobus zastavil nedaleko planetária, které si pro školy připravilo vzdělávací program Pohyby Země. Promítání na kupoli s průměrem 23,5 metru bylo vskutku velkým zážitkem. Skvěle zpracovaný pořad vysvětlil příčiny střídání dne a noci, přiblížil tělesa sluneční soustavy a porovnal jejich pohyby a sklony rotačních os se Zemí. Součástí prezentace byla i prohlídka aktuální oblohy a souhvězdí pozorovatelných v průběhu ročních období. Po skončení pořadu si děti prošly vstupní halu planetária, kde se mohly blíže seznámit s historií kosmonautiky a poznáním vesmíru formou interaktivních pomůcek a nástěnek. Také zde měly možnost koupit si nějaké suvenýry nebo tematicky zaměřené publikace.

„Zlatým hřebem“ programu byla návštěva Pražského hradu. Byl založen kolem roku 885 knížetem Bořivojem I., prvním historicky doloženým přemyslovským panovníkem, a dnes je největším doposud obývaným hradem na světě (hned za ním je anglický Windsor). Na více než sedmi hektarech rozlohy je soustředěno množství staveb, z nichž dýchá více než tisíciletá historie české státnosti. My jsme se vydali po prohlídkovém okruhu A, který zahrnuje starý královský palác, expozici Příběh Pražského hradu, baziliku sv. Jiří, katedrálu sv. Víta, Rožmberský palác a Zlatou uličku. Ne vše se však dalo stihnout, jak by si člověk přál. Přesto se každý z nás majestátní historie dotkl.

Čas ovšem neúprosně ukrajoval z našeho časového plánu. Návrat ke škole byl pánován na 17. hodinu, což by se dalo stihnout na úkor dětem slíbené zastávky na občerstvení v restauraci KFC (zkratka pro Kentucky Fried Chicken = smažené kuře po způsobu „Kentucky“, dle volného překladu). Nakonec zvítězilo rozhodnutí „výlet je pro děti“ a s ním spojené telefonování rodičům o posunuté době příjezdu. Této role se ujala paní učitelka Knappová, vedoucí zájezdu. Jejím jménem i jménem ostatních členů pedagogického doprovodu, tedy pana učitele Knappa a pana učitele Modrého, tímto ještě jednou děkujeme rodičům za shovívavost a pochopení. Cíl výletu byl splněn a dětem se líbil, což těší všechny účastníky exkurze.

Zdeněk Modrý