Přednáška: Nehodovost mladých řidičů

28. 11. 2019
Přednáška Nehodovost mladých řidičů se uskutečnila v učebně matematiky ve čtvrtek 28. 11. Byla určena žákům osmé a deváté třídy, kteří se v blízké budoucnosti stanou aktivními účastníky motorizovaného provozu. Přednášel nám pan Černý, jehož bohaté zkušenosti z praxe jsou pro posluchače velmi užitečné.

Na úvod nás pan Černý seznámil se statistikami dopravních nehod a vyjmenoval nejčastější příčiny, proč k nim dochází. Neopomněl zmínit ani chodce, kteří jsou v těchto situacích nejzranitelnější. Počet dopravních nehod by byl jistě mnohem nižší, kdyby všichni dodržovali pravidla silničního provozu. To se týká například i spolujezdců v autě, kteří musí mít zapnuté bezpečností pásy a nesmí za jízdy rozptylovat řidiče. K čemu vede nekázeň a nepozornost, dokumentoval pan Černý fotografiemi nehod, k nimž došlo kupříkladu na Rakovnicku včetně Jesenicka.
 
Jak se však zachovat, když jste svědky dopravní nehody? I o tom pan Černý pohovořil. Základní pravidla první pomoci by měl znát každý. Jde o lidské životy. Myslím si, že jsme si to všichni velmi dobře uvědomovali a přednášku vnímali jako velmi poučnou. Mně osobně se moc líbila.
 
Napsal Radek Pavelek, VIII. třída