Den bez aut 21. 9. 2012

21. 09. 2012

Již podruhé se naše škola připojila k celoevropské akci Den bez aut (poprvé v roce 2008). Akci předcházela přípravná fáze, v níž žáci vyhledávali na toto téma různé informace, ze kterých následně vytvořili koláž a v hodinách alternativní výtvarné výchovy namalovali hezké plakáty.

Cílem aktivity byla snaha motivovat děti k pohybu a pobytu v přírodě. Také jsme se snažili je přesvědčit, že vydat se na výlet pěšky nebo na kole může být zajímavější a poutavější než jízda autem. Navíc si zlepší svoji fyzickou kondici. Na vlastní kůži si to ostatně vyzkoušeli žáci 9. třídy a Petra Sunkovská z osmičky, kteří pod vedením paní ředitelky zdolali při cestě na královský hrad Křivoklát 80 km na kole, což je jistě výkon úctyhodný!

Den bez aut 21. 9. 2012 - Křivoklát

Jiná skupina cyklistů se v doprovodu tří pedagogů vypravila zkoumat krásy Přírodního parku Jesenicko a další dvě skupiny podnikly své výlety pěšky. Šesťáci zamířili k viklanu a starší žáci
k Božímu kameni a Soseňskému lomu.

Den bez aut 21. 9. 2012 - Křivoklát

Na školním hřišti mezitím probíhaly tři sportovní aktivity. Jízdu zručnosti na kole či koloběžce řídil pan učitel Modrý, který se svými žáky vyrobil v hodinách pracovních činností příslušné pomůcky a „překážky" na dráhu. Cyklistické jízdy zručnosti se zúčastnili téměř všichni žáci od
1. do 7. třídy.

Výsledky jízdy zručnosti (.pdf)

Den bez aut 21. 9. 2012 - Křivoklát

Organizace orientačního běhu se velmi ochotně ujala naše bývalá žákyně, dnes studentka vysoké školy lesnické Anička Lacinová. Připravila dvě trasy – jednu pro mladší a druhou pro starší závodníky. Na obou tratích se celkem vystřídalo více než 80 sportovců. Trasu pro mladší nejrychleji zdolal Denis Matějka a ze starších nalezli nejdříve všech deset kontrol Kuba Rampas z páté třídy a Patrik Přikryl ze třídy deváté.

Orientační běh byl pro naše děti novinkou a většinou se setkal s velice kladnou odezvou. Navíc se nikdo neztratil a také všechny lampionky – kontroly zůstaly na svých místech, za což patří dík všem obyvatelům okolí školy, kteří naši akci podpořili.

Den bez aut 21. 9. 2012 - Křivoklát

Poslední disciplínou byla štafeta, kde spolu soupeřili zástupci mužského a ženského pohlaví. Čas nehrál žádnou roli, rozhodoval pouze počet účastníků. Od prvopočátku vedli hoši, jejichž počet navýšil i pan starosta Jan Polák, který si hravě poradil s 200metrovou tratí. V závěru však došlo k překvapení, neboť dívky strhujícím závěrem hochy dohonily a dosáhly na spravedlivou remízu. Konečný výsledek: 101 hochů – 101 děvčat. Nejstarší závodnicí byla paní Marečková, nejmladším účastníkem, v kočárku spícím kojencem, byl Matyášek Popek a nejmladší aktivně běžící klučík se jmenuje Tomášek Polák.

Den bez aut 21. 9. 2012 - Křivoklát

Většinu účastníků akce tvořili žáci naší školy a žáci ZŠ, MŠ speciální a Praktické školy
v Jesenici. V menší míře se do sportování zapojili zástupci Integrované střední školy v Jesenici a chovanci Domova Krajánek. Bohužel z řad veřejnosti byl zájem mizivý.

Naše poděkování patří všem zúčastněným, pomocníkům i organizátorům. Dále pak panu Milanu Bílému za zapůjčení výzbroje k orientačnímu běhu, ZŠ, MŠ speciální a Praktické škole za zapůjčení koloběžek a samozřejmě městu Jesenice, které podpořilo akci finančně.

Za organizátory: Mgr. Vlastimila Knappová