Vyhodnocení přírodovědné soutěže 2019/2020

18. 09. 2020

V loňském školním roce 2019/2020 probíhala opět přírodovědná soutěž Od podzimu do jara. První kola byla zveřejňována na nástěnce školy – jednalo se většinou o poznávačky  organizmů – např. hub, dřevin…, soutěžící měli k dispozici klíče či atlasy k určování. Od března, kdy díky virové pandemii zůstaly děti doma, dostávali soutěžící zadání úkolů prostřednictvím internetu.

Celkem se devíti kol zúčastnilo 33 soutěžících ve dvou kategoriích: 1. – 5. třída – 19 účastníků (11 z 5. třídy, nejmladší prvňák František Pecka) a 6. – 9. třída – 14 účastníků (8 z 6. třídy). Ale pouze necelá polovina z nich vydržela až do závěrečných kol.

S organizací soutěže pomáhala děvčata z 9. třídy, zpočátku Klárka Prasková s Markétkou Laubrovou, později Vlasta Rácová a Majda Duchková, za což si zaslouží pochvalu.

Nejlepší z obou kategorií byli odměněni diplomy a drobnými cenami.

Věřím, že většina se zúčastní i letošního ročníku.

V. Knappová