Zvíkovec, 6. tř., 2020

11. 09. 2020

Letošního 17. ročníku kurzu ekologické a sportovní aktivity v přírodě pro šestou třídu se zúčastnilo 13 žáků z celkového počtu 25 dětí ve třídě – důsledek virové pandemie! Sportovní program zajišťoval Pavel Knapp, ekologické aktivity probíhaly v režii Vlastimily Knappové a Petra Hrůzová řešila třídní záležitosti a pomáhala s programem.

Také v letošním roce jsme byli ubytováni v kempu Pohoda na břehu Berounky. Stravování probíhalo v jídelně, děti dostávaly jídlo 5x denně, pitný režim byl zajištěn. Jídlo všem chutnalo a bylo ho dost. K ubytování sloužily chatky se čtyřmi postelemi s prostěradly.
 
Každý den jsme postupovali podle předem stanoveného plánu. Po budíčku následovala rozcvička, pak dopolední program, po poledním klidu odpolední program a večer patřil hrám a testíkům. Ve středu odpoledne jsme sjeli na kanoích Berounku (asi 10 km) a ve čtvrtek podnikli celodenní pěší výlet po CHKO Křivoklátsko (16 km). Večer proběhl bobřík odvahy a táborák. V pátek dopoledne měly děti na programu sportovní pětiboj. Mezi nejoblíbenější aktivity děti zařadily sjezd řeky na kánoích, celodenní výlet do Skryjí, táborák, sportovní pětiboj a koupání v Berounce. Musím dodat, že nejméně pět bodů získaly všechny aktivity. Letos jsme zvolili cestu z Krakovce na Zvíkovec údolím Javornice, neboť bylo poměrně sucho. Kolaři byli nakonec velmi spokojení, i přes drobné pády do vod Javornice…Po zhodnocení kurzu jsme se vydali na zpáteční cestu: část na kolech, ostatní jeli autobusem a vlakem, anebo je odvezli rodiče. Kolaři dorazili ke škole v půl páté, ostatní děti již v půl třetí. 
 
Počasí nám opět velmi přálo, program jsme úspěšně splnili. Děkuji rodičům Báry Koudelové a firmě DROPS za zajištění dopravy zavazadel na kurz a z kurzu. Poděkování patří též lesnímu Miroslavu Pechovi mladšímu z IC Lesů ČR Křivoklát za zajímavou přednášku o lesní zvěři. Velké poděkování náleží rovněž majiteli kempu Pohoda Martinovi Veselému za vstřícnost a ochotu při zajišťování chodu kurzu a krakoveckému kastelánu Jiřímu Sobkovi za zajištění prohlídky hradu.
           
Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným. Kurz probíhal ve velmi v přátelské atmosféře. Děti byly ukázněné a do všech aktivit se se zájmem zapojovaly. Škoda jen, že tak v malém počtu…

Napsala: Mgr. Vlastimila Knappová

PONDĚLÍ 7. 9.

Ráno před osmou hodinou jsme se (žáci šesté třídy) sešli u školy. Bylo pondělí a začínal náš ekologicko-sportovní kurz. Někteří měli s sebou jízdní kola, jiní se dostavili bez nich.

Cyklisté vyjeli směrem na Oráčov. Cesta se obešla bez problémů, nemíjeli nás žádné kamiony, zato jsme potkali paní učitelku Šikovou, která ještě nedáno učila na naší škole. Trasa dále pokračovala přes Klečetné, Řeřichy a Václavy do Zavidova, kde jsme si koupili nanuky. Krakovec, dílčí cíl výpravy, byl na dosah.

Na Krakovci se nás ujala paní průvodkyně a věnovala se nám téměř dvě hodiny. Vysvětlila nám rozdíl mezi hradem a zámkem a rovněž zmínila, že Krakovec představoval nejpohodlnější bydlení ve 14. století. Prohlédli jsme si studnu, věž, sklep a také jsme se podepsali.

Od hradu se již nejelo po silnici, nýbrž lesem podél potoka Javornice. Bylo to docela drsné – samé bahno a brody, ani jsme je nepočítali. Každý se už těšil, až dorazíme na Zvíkovec, kde už na nás čekali. Ubytovali jsme se v kempu Pohoda a hned se šli vykoupat. Není divu, že se po první večeři (rizoto) jen zaprášilo!

Večerní program ovládla hra BINGO a tvorba erbů. To nám vydrželo až do večerky. Spát jsme šli ve 2200 hodin plni nových dojmů.

Napsaly Emča a Katka

UTERÝ 8. 9.

První noc byla dobrodružná, protože nám něco škrábalo na dveře a vzbudilo nás to. Pak jsme ale zase usnuly (dívky) a spaly až do nástupu na rozcvičku v 730.

Po snídani (párek s chlebem) se šlo střílet ze vzduchovky a pak na poznávačku dřevin. Nejlepší střelcem se stala Míša Narovcová. Odpoledne jsme naopak strávili lovem vodních živočichů. Objevili jsme nymfu jepice, schránky chrostíků a ploštěnky. Marek navíc našel dva hřiby.

Večer jsme si vyslechli povídání o lesích v České republice. Přednášel nám pan Pecha, který pak s námi hrál hry o zvířátkách. Když bylo po všem, vyčistili jsme si zuby a šli spát.

Napsaly Míša a Míša

STŘEDA 9. 9.

Kdo by se netěšil na kánoe? Ty jsme si užili právě dnes – ve středu 9. září. Nejprve se cestovalo autobusem do kempu U Potůčků na břehu Berounky, odkud se jednotlivé posádky vracely po řece zpět do tábora. Cestou jsme zastavovali u jezů, kde bylo třeba lodě přenášet, a také u kostelíku, kde jsme též s chutí posvačili. Plavbu na kánoích si každý z nás parádně užil!

Večer jsme měli chvíli volno. Aby té vody nebylo málo, mohli jsme se ještě vykoupat v Berounce. I tak zbyl čas na různé hry, například házenou. Spát se šlo ve 2200 hodin. 

Napsali Pepa a Vlastík

ČTVRTEK 10. 9.

Hlavním bodem dnešního dne byl celodenní pěší výlet do přírodní rezervace „Skryjská jezírka“. Rezervace se nachází v údolí Zbirožského potoka nedaleko obce Skryje a spadá pod Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko.

Vyrazili jsme v 1000 hodin a svačinu (řízek s chlebem, jablko a sušenku) si dopřáli už v cíli cesty. Skryjská jezírka tvoří dvě malá jezírka na Zbirožském potoce, který je přítokem řeky Berounky. Je to krásné místo, jež turisti rádi vyhledávají. Když jsme ho opouštěli, dávala nám paní učitelka poznávačku rostlin. Určovali jsme příklad pohanku obecnou, mrkev, krvavce či pryskyřník. 

Každý návštěvník Skryjí by měl navštívit zdejší muzeum trilobitů. Nese jméno jednoho z nejslavnějších archeologů v historii českých zemí Joachima Barranda. Byl to sice Francouz, ale celosvětově proslul průzkumem geologických útvarů a zkamenělin právě ve středních Čechách. Muzeum jsme navštívili i my a poté se vydali na nedaleké naleziště trilobitů. Skoro každý něco našel. Za mostem jsme si v hospůdce koupili párky v rohlíku a pak už zamířili zpět do tábora. Malou zastávku jsme ještě udělali na krásné přírodní vyhlídce. Ten pohled na krajinu stál opravdu za to!

Večer se zapálil táborový oheň, u kterého jsme si sdělovali své zážitky, dávali si hádanky a vyprávěli vtipy. Když byla zábava v nejlepším, vyhlásili učitelé bobříka odvahy. Na noční stezku si troufli skoro všichni. Teprve potom se šlo spát.

Napsali Marek a Míša B.

 PÁTEK 11. 9.

Tentokrát proběhl budíček bez rozcvičky. Byl to náš poslední den na Zvíkovci. Dopoledne jsme soutěžili, rozděleni do tří skupin – modré, červené a zelené. Sportovní disciplíny tvořily štafeta, hod kamenem, přetahování lanem, skoky a přehazovaná.

Po obědě jsme si sbalili zavazadla, uklidili a rozloučili se s personálem, který se o nás staral. Bylo to tady super! Do Jesenice jsme se vrátili kolem páté hodiny odpoledne.

Napsaly Emča, Katka a Áďa