Protidrogový vlak, 8. tř. 2020

20. 11. 2020

Již podruhé se naše škola (s odstupem dvou let) zúčastnila akce Protidrogový vlak, jenž brázdí Evropu od Německa po Polsko.

Tentokrát se žáci osmé třídy (v omezeném počtu kvůli protiepidemiologickým opatřením) vydali do Rakovníka v pátek 2. 10. s třídní učitelkou Evou Konířovou a školním metodikem prevence Lenkou Valešovou.  
Jednoduchý, ale zároveň propracovaný příběh ukazuje dětem na skutečných příkladech nebezpečnost drog a jejich vliv na život člověka se všemi negativními důsledky. Za tímto účelem upravili organizátoři akce vlakovou soupravu do podoby multimediálních sálů, kde se návštěvníci stávají nepřímými účastníky smutných příběhů o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Pro naše žáky to byla skvělá motivace ke zdravému životnímu stylu a inspirace k pozitivním životním hodnotám.
Sami osmáci zhodnotili program jako velmi přínosný a o emotivním prožitku diskutovali ještě po výstupu z vlaku.