Naučná stezka, 6. tř., 2021

28. 06. 2021

Pondělního cyklovýletu (28. 6.) se zúčastnilo 13 žáků 6. třídy a tři učitelé (p. uč. Knapp, p. uč. Knappová, p. uč. Valešová).

Naše cesta vedla od školy k Omáčkovně a na Šibeniční vrch, kde jsme si prohlédli otisk stopy nevinné dívky. Petrohradským lesem jsme poté dojeli k bývalé Švýcarské hájovně. Více než dochované sklepení na nás zapůsobil pohled na altánek, na kterém ležel vyvrácený dub po čtvrteční vichřici. Popadané stromy nám komplikovaly cestu během výletu neustále, takže jsme často museli kola přenášet. 
Další zastávkou byla zřícenina hradu Petrohrad. Z dřívější stavby se zachovala pouze hladomorna, kaple a část hradební zdi. Naskýtal se odtud krásný výhled na okolní obce, včetně Jesenice. Potom jsme pokračovali dál, minuli smírčí kříže, projeli bouří poničeným Stebnem a krátce se zastavili v Blatně. Kdo chtěl, mohl se následně vykoupat v krtském rybníčku. To byla poslední zastávka před návratem do Jesenice, kde jsme se u školy rozloučili.

Napsal Daniel Makovský