Indiánská stezka 2021

25. 06. 2021

S koncem školního roku bývá již tradičně spojena Indiánská stezka, která letos připadla na pátek 25. června 2021.

Stezka zahrnuje různá stanoviště v okolí jesenického kempu, kde jsou za hezkého počasí ideální podmínky. Jenže počasí bylo tentokrát opravdu nevyzpytatelné. Den předtím se na jihu Moravy vyskytlo dokonce tornádo, které se prohnalo sedmi obcemi, připravilo desítky rodin o střechu nad hlavou a vyžádalo si šest lidských životů. Teď se mohl kdykoliv spustit vydatný déšť. Za této situace padlo rozhodnutí uskutečnit Indiánskou stezku ve venkovním areálu školy. Pojďme si připomenout jednotlivá stanoviště, na nichž družstva plnila znalostní a dovednostní úkoly: lano, oštěp a granát, hrady a zámky, plížení, dopravní značky, morseovka, myslivost, ryby, ptáci, střelba, rostliny a uzly.

Jak už bylo zmíněno, kvůli nepříznivému počasí se stezka uskutečnila v okolí školy a neběželo se ani na čas. Navíc se mnozí žáci nemohli zúčastnit – buď měli plné ruce práce s odklízením škod, které napáchala včerejší vichřice, nebo měli problémy s dopravou (popadané stromy). Většina však do školy dorazila, vytvořila 30 týmů a trasu Indiánské stezky absolvovala.

Děkuji všem pomocníkům z 9., 8. i 7. třídy (26 na stanovištích a 11 u malých dětí) za bezproblémový průběh Indiánské stezky. Přišli všichni (chyběl pouze Fabián, který se nemohl dostavit kvůli popadaným stromům) a byli připraveni jít do terénu!
 
Pochvalu si zaslouží také soutěžící, a to za dobře zvládnuté úkoly na trase, optimistický přístup a většina i za vzorné chování. To, jak se chováte k sobě navzájem, jak si pomáháte, jak respektujete starší spolužáky a dospěláky, je vaší vizitkou, kterou si svým vystupováním vytváříte. A já vám přeji, ať je co nejlepší.
 
Nyní už vyhlížíme prázdniny. Užijte si je, a hlavně dejte na sebe pozor, ať se vám nic nestane!

Za „indiánské“ organizátory napsala Mgr. Vlastimila Knappová