Přírodní a kulturní zajímavosti Jesenicka

27. 09. 2021

POZNÁVÁME JESENICI

Také naše 9. třída se v pondělí 27. 9. vypravila v rámci projektového dne EVVO pátrat po přírodních a kulturních zajímavostech Jesenicka. S paní učitelkou Konířovou jsme se zaměřili přímo na Jesenici.
 
Poznávací trasa začínala u kaple sv. Františka z Padua a Kirtschlovy podkůvkárny, míjela pomník Goethemu,  kino Huberti a hotel Worzech a stáčela se ke kostelu sv. Petra a Pavla. Tady jsme udělali zastávku, abychom navštívili nejen kostel, ale i barokní faru v sousedství. V blízkosti kostela stojí stará škola a býval zde Jahnův památník. Dále jsme viděli Zemědělskou záložnu, Uhlův dům, dům Franze Fassla, tzv. židovnu, sloup Nejsvětější Trojice, četnickou stanici a českou měšťanskou školu, pomník padlým a nezvěstným, sirotčinec Modrý kříž, budovu soudu, radnici a poštu v jednom, budovu české školy, Bachmannovu vilu, továrnu na podkůvky, cihelnu a chudobinec. Bohužel jsme už nedošli ke starobinci, mlékárně, Womáčkovně, vodárnám a celnímu kolu, tak jsme si tyto objekty prohlédli alespoň na dobových fotografiích. Bylo opravdu velmi zajímavé zjišťovat, co všechno v Jesenici bývalo a co přetrvalo do současnosti.

Napsaly: Adéla Čóková, Daniela Prágerová, Eliška Machová a Natálie Mottlová

CYKLOVÝLET K PODOŘÁNSKÝM RYBNÍČKŮM

V rámci projektového pondělí podnikli žáci 6. třídy s dvěma osmáky cyklovýlet do Přírodní rezervace Rybníčky u Podbořánek.
 
Vyjíždělo se v osm hodin od školy směrem na Ostrovec, který patří k obci Velečín v severní části okresu Plzeň-sever. Průvodkyní po Ostrovci se nám stala paní učitelka Valešová. Navštívili jsme zdejší kostelíček a poté zamířili k Chvojkovskému mlýnu u Podbořánek. V této části Přírodního parku Jesenicko se na Mladotickém potoce nacházejí dva lesní rybníčky s unikátní květenou. Po krátké přestávce jsme projeli obcí Podbořánky, zamířili do Žďáru a odtud se vrátili zpět do Jesenice. Vše se vydařilo, užili jsme si krásný výlet i nádhernou krajinu a získali spoustu nových užitečných informací.

Napsal Jiří Klementovič, VIII. třída

VÝLET K RUSALČINU JEZÍRKU

Součástí projektového dne „Přírodní a kulturní památky Jesenicka“ byla i pěší vycházka k Rusalčinu jezírku. V doprovodu paní učitelky Knappové a pana učitele Knappa jsme se vydali od základní školy směrem na Vomáčkovnu (přírodní rezervace Luční potok) a potom lesní cestou dále do Chotěšova až k Bedlnskému lomu s jezírkem. V této půvabné lokalitě Přírodního parku Jesenicko se v 70. letech minulého století dokonce točily filmové pohádky „Radúz a Mahulena“ (1970) a „Rusalka“ (1977). Kochali jsme se nádhernou podzimní krajinou, získávali nové poznatky a stihli si zahrát i některé hry v přírodě. Výborné místo na schovávanou jsme našli v lese u velkých kamenů nedaleko tábora Eldorádo. Cestou někteří i posilovali – přenášeli klády na delší vzdálenosti (i s „břemenem“ Míšou).
Dalším cílem výpravy se stal Mlýnský rybník, odkud jsme se podél kolejí přesunuli k jesenickým Fikačům. Tyto rybníky byly založeny v 16. století a od té doby jsou nedílnou součástí okolí města. Ke škole jsme se vrátili v půl jedné s 13 kilometry v nohách.

Napsali Kuba a Štěpán, doplnila Mgr. Vlastimila Knappová