Bubnování ve ŠD 2021

11. 10. 2021

V pondělí 11.10. k nám do školní družiny opět zavítal pan Jareš a s sebou přivezl pana Davida se spoustou hudebních nástrojů.

Nejprve nám ukázal flétnu „koncovku“, která zní jako fujara. Hlavní náplní posezení však bylo bubnování. Každý (i paní vychovatelky) dostal svůj buben, na který se učil hrát. Zkoušeli jsme to zpočátku rukou a potom paličkou. Pan David nás učil vybubnovávat různé rytmy. Dětem se to velice líbilo, příjemně se odreagovaly. Nakonec jsme si odnesli nazvoněné štěstí z malého zvonečku a spokojení jsme se rozloučili.