Přednáška, plánované rodičovství

12. 05. 2022

Dobu příchodu dítěte dnes málokdo ponechává náhodě. Plánované rodičovství patří mezi znalosti, které se předpokládají již u absolventů povinné školní docházky. Zahrnuje jak postupy určené k oddálení otěhotnění, tedy antikoncepci, tak metody určené k naplánování početí dítěte v době, která se jeví jako optimální. Nejen o tom si ve čtvrtek 12. 5. přišel popovídat s děvčaty z 8. a 9. třídy MUDr. Ivo Maroušek.

Za základní požadavek plánovaného rodičovství je považován zodpovědný přístup k sexuálnímu životu, který je nutný předávat mladým lidem již od dětství, současně s osvětou o negativních aspektech promiskuitního způsobu života. Pro početí dítěte je z biologického hlediska nejvhodnější věk krátce po dosažení 20. roku života. Stále více manželů však odsouvá početí prvního dítěte na dobu pozdější.
Plánování rodičovství je ve všech vyspělých zemích považováno za základní lidské právo. Pro mladé lidi by se mělo stát samozřejmostí. Je důležité, aby rodiče dítěti zodpovědně připravili to nejlepší prostředí, do kterého se narodí a ve kterém bude vyrůstat.