Flétnový koncert

18. 05. 2022

Ve středu 18. května se ve třídě 1. A konal odpolední flétnový koncert. Úderem 16. hodiny vystoupilo pod vedením paní učitelky Jany Doležalové postupně sedm dětí z 1. až 4. třídy.

Nejprve zahrály všechny společně, poté následovaly samostatné písničky. Dále děti prezentovaly některé písničky ve skupinách a s doprovodem paní učitelky na kytaru. Působivé bylo i duo flétny a basové flétny. Každou písničku posluchači ocenili potleskem – a že se jich sešlo hodně: rodiče, prarodiče i sourozenci. Koncert se moc povedl a malým muzikantům dodal novou motivaci pro další cvičení.

Děkujeme paní učitelce Janě Doležalové za vedení dětí k hudbě a pěkně připravené vystoupení.

Napsala Ing. Jitka Pecková