Výlet 7. tř.

16. 06. 2022

Plzeň je oblíbenou destinací pro výlety a exkurze žáků ZŠ a MŠ Jesenice. Potvrdila to i sedmá třída, která sem zavítala v rámci školního výletu ve čtvrtek 16. června.

V 7.45 jsme odjížděli vlakem z Jesenice do Blatna, kde jsme přestoupili na spoj do Plzně. Ten nás v pořádku dovezl do známé metropole celého Plzeňského kraje. Nejprve jsme se seznámili s nejznámějšími pamětihodnostmi města (historická budova divadla, synagoga…), poté naše kroky zamířily na náměstí Republiky s nádhernou renesanční radnicí, morovým sloupem a s katedrálou sv. Bartoloměje, která se pyšní nejvyšší kostelní věží v ČR (102,26 m). Na vyhlídku ve výšce 62 metrů, kam jsme si koupili vstupenky, vede 299 schodů. Byl odtud nádherný výhled na celé náměstí i na zvon se zajímavou historií.
Po následném hodinovém rozchodu jsme se znovu všichni sešli před kostelem, odkud nás paní učitelky Hrůzová a Tomková dovedly do plzeňského podzemí. Na jeho prohlídku se vydaly nejprve dívky, potom šli kluci. „Vyzbrojeni“ síťkami a přilbami jsme stanuli ve druhém patře, kde nám průvodce oznámil, že první patro je soukromé a druhé a třetí je majetkem města. Třetí patro bylo ovšem zatopené. Prošli jsme např. kolem historických studní, přičemž jsme se dozvěděli, že podle nálezů ve studnách se dalo určit, ve kterém domě se které řemeslo provozovalo. V oddělení zbraní jsme zase vyslechli příběh o tom, jak Plzeň v 15. století úspěšně odolala obléhání husitských vojsk vedených Prokopem Holým. Samozřejmě toho bylo mnohem více, co nám ochotný průvodce sdělil.
Po této poučné exkurzi jsme se zastavili na jídlo v McDonaldu. Doplnili jsme energii a vydali se na vlakové nádraží. Odtud vedla naše cesta po železnici zpět do Jesenice, kam jsme dorazili v 1730. Tím náš pozoruhodný výlet skončil.

Napsal Daniel Makovský

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 jsme se vydali vlakem do Plzně. Na programu jsme měli návštěvu Plzeňské věže, která je součástí katedrály sv. Bartoloměje na náměstí Republiky, a poté Plzeňské podzemí.
Po příjezdu do Plzně jsme vyrazili na procházku historickým centrem. Zastavili jsme se u budovy Západočeského muzea, postavené v letech 1896 – 1899 a otevřené pro veřejnost v roce 1913. Další zastávkou byla novorenesanční Měšťanská beseda (1901). Naše procházka pokračovala kolem Velké synagogy, jež je největší v České republice, druhou největší v Evropě a třetí největší na světě. Stavba se nachází v sadech Pětatřicátníků a v roce 1992 byla vyhlášena kulturní památkou České republiky. Naše kroky dále vedly kolem Velkého divadla, které je hlavní scénou Divadla Josefa Kajetána Tyla. I tato budova je postavena v novorenesančním stylu (její výstavba probíhala mezi léty 1897 – 1902). Dále jsme pokračovali na náměstí Republiky, kde na nás čekala výzva ve zdolání 299 schodů na Plzeňskou věž.
Výhled na historické centrum byl ohromující. Znovu jsme si mohli prohlédnout pamětihodnosti Plzně, ale tentokrát z ptačí perspektivy. Po zdolání Plzeňské věže jsme si prohlédli budovu Plzeňské radnice, která je postavena v renesančním stylu. Nasvačili jsme se, koupili si suvenýry a občerstvení a zamířili do Plzeňského podzemí. První šla děvčata s paní učitelkou Tomkovou, poté chlapci s paní učitelkou Hrůzovou. Na začátku prohlídky jsme dostali slušivé přilby a vydali se do spletitých cest v podzemí, které měří 14 km. Naše trasa byla dlouhá jen 800 m. V podzemí jsme se dozvěděli spoustu informací z historie Plzně a pěkně jsme se ochladili. Samozřejmě nám zase vyhládlo a museli jsme se občerstvit, abychom zvládli cestu vlakem zpátky do Jesenice.

Mgr. Nikola Tomková