Den životního prostředí 7. 6. 2013

07. 06. 2013

V pátek 7. června uspořádala naše 8. třída pro děti od třetí do šesté třídy Den životního prostředí. Na školní zahradě jsme se rozdělili tak, abychom obsadili všech 11 stanovišť, kde děti malovaly přírodninami, poznávaly ptáky, skládaly puzzle s obrázky zvířat (medvěd a veverka), mikroskopem pozorovaly drobné vodní živočichy, hrály „kimovku" apod.

První na startu se objevila čtvrtá třída. Bárí (Bára Havlíčková) vysvětlila přítomným smysl Dne životního prostředí a poradila jim, jak postupovat k jednotlivým stanovištím. Tak to proběhlo i u ostatních skupin. Na všech stanovištích bylo možno získat maximálně 5 bodů. Na závěr děti hodnotily přidělováním hvězdiček, které stanoviště je nejvíce zaujalo. Všichni byli rádi, že se vydařilo počasí i celý projekt.

Napsala Šárka Hudčeková, VIII. třída

Vyhodnocení (.pdf)

Den životního prostředí 7. 6. 2013