Indiánská stezka 2022

28. 06. 2022

Závěr školního roku korunuje na naší škole tradiční soutěž Indiánská stezka. Protože jde o branně sportovní soutěž v terénu, sledujeme vždy s obavami počasí. Zvláště letos na konci června se parné dny střídají s deštěm a bouřkami.

Před rokem proběhla Indiánská stezka v areálu školy, tentokrát nám však počasí přálo. Třídy se proto v úterý 28. června odebraly do jesenického kempu, kde už čekalo 31 pomocníků z řad nejstarších žáků. Ti působili na stanovištích nebo doprovázeli děti z nižších ročníků na 2,5kilometrové trase. 30 většinou čtyřčlenných družstev navštívilo postupně těchto 13 stanovišť:

 1. Lano
 2. Oštěp/granát
 3. Hrady/zámky
 4. Plížení
 5. Morseovka
 6. Rostliny
 7. Dopravní značky
 8. Ryby
 9. Vlajky
 10. Myslivost
 11. Ptáci
 12. Savci
 13. Střelba
Závod skončil opět v areálu kempu, kde žáci odevzdali soutěžní karty a šli se občerstvit. Potom se se svými třídními učiteli vrátili do školy.

Slavnostní vyhodnocení Indiánské stezky proběhlo hned následující den ráno na nádvoří školy.

Napsala Lucie Benešová, 8. třída

Připomeňme si nyní vítězná družstva z jednotlivých tříd:

Poděkování za bezproblémový průběh Indiánské stezky náleží všem účastníkům (téměř všichni se opravdu snažili), pomocníkům a samozřejmě i kantorům, zvláště pak rychlé spojce a fotografce Nikole Tomkové, cílové rozhodčí Evě Konířové, Zdeňkovi Modrému za pravidelné zajišťování střeleckého stanoviště, avšak největší poděkování dozajista patří Vlastimile Knappové za vzornou každoroční přípravu celé této soutěže.

Indiánská stezka - vyhodnocení