Celoroční soutěž O nejaktivnějšího sportovce 2022

30. 06. 2022

Ve školním roce 2021/2022 proběhl již sedmý ročník soutěže O nejaktivnějšího sportovce. Historicky první vítězkou se stala Štěpánka Kouglová, v dalších letech pak Ján Jaško, Jakub Rampas, Zbyněk Hudček, Lukáš Kougl a Martin Spielberger. V předchozím školním roce se soutěž neuskutečnila kvůli omezením zaviněným pandemií covid-19. Děti sportovaly doma a své aktivity si zapisovaly do pohybového, později též do sportovního deníku. Zasílaly i fotografie a videa. Poměrně velké zapojení dětí nás potěšilo. Nejaktivnější byli letošní osmáci a sedmáci.

Letošního ročníku se v deseti soutěžích zúčastnilo celkem 115 sportovců. Mezi nejaktivnější patřili hoši věkové kategorie 2011 – 2012 a nejstarší hoši → 19 účastníků. Nejméně početnou skupinu tvořily dívky v již uvedených ročnících → 8 soutěžících. K nejatraktivnějším disciplinám můžeme zařadit silový trojboj a překážkovou dráhu. Nejméně účastníků bylo na Jesenickém festiválku → pouze čtyři. Nějak se nám nedaří dlouhodobě na tuto skvělou akci přilákat více zájemců. Snad tedy příště!

Nejaktivnějším sportovcem se v letošním roce stala Tereza Procházková z 9. tř.

Děkujeme všem účastníkům za předvedené výkony, snahu a v neposlední řadě i za férové chování. Poděkování si zaslouží i pomocníci, bez nichž by byla realizace soutěže velmi komplikovaná. No, a v září se těšíme na shledanou při dalších soutěžích.

Vlastimila a Pavel Knappovi