Pasování prvňáčků na čtenáře

24. 06. 2022

Tradice pasování na čtenáře pokračovala i letošním rokem. V pátek 24. 6. 2022 proběhlo pasování ve školní knihovně v slavnostním hávu za přítomnosti rytíře a jeho paní, nejdříve I.A a následující hodinu I.B.

Budoucí čtenáři dostali šerpu a knížku, které jim budou akt připomínat, a průkazku do knihovny, s níž hned v září společně s třídní učitelkou knihovnu navštíví a s provozem školní knihovny se nejdříve seznámí, než ji začnou navštěvovat individuálně. Čtenářská gramotnost, schopnost, která rozvíjí dítě na celý život, je naší školou velmi podporovaná.

Mgr. Eva Konířová, školní knihovnice