Sportovně-ekologický kurz 2022

09. 09. 2022

Nový školní rok zahajují žáci 6. třídy tradičním kurzem ekologických a sportovních aktivit v malebném zákoutí řeky Berounky na Zvíkovci. V termínu od 5. do 9. září jim svůj čas i nadšení věnovali p. uč. Knappová, p. uč. Tomková, p. uč. Pecka a asistentka pedagoga p. Orosová. Pojďme si tento týden připomenout v příspěvcích, které sepsali sami žáci.

Pondělí 5. 9. 2022
Ráno jsme vyjeli z Jesenice ve dvou skupinách – jako cyklisté, kteří projeli obcemi Rakovnicka až na Krakovec, a jako cestovatelé vlakem a autobusem. Na Krakovci jsme se všichni setkali a vydali se na prohlídku hradu s milou paní průvodkyní. Sdělila nám spoustu nových informací a zajímavostí.
Potom skupiny pokračovaly po svých trasách do cílového tábořiště na Zvíkovci. Rychlejší cyklisté čekali na „pěšáky“, ale protože ti dlouho nešli, vyrazili jim naproti, aby na ně mohli vybafnout. Bez kamarádského škádlení a dobré nálady by to byla nuda.
Odpoledne jsme se ubytovali, řekli si vše potřebné a seznámili se s programem a cíli příštích dnů. Dobrovolníci se šli vykoupat do Berounky. Večer jsme si pak napsali první testík z Krakovce a zahráli si seznamovací hry. Večerka byla ve 22 hodin.
Napsali Patrik Václavík, Tomáš Václavík a Tobiáš Kovač z chatky č. 1
 
Úterý 6. 9. 2022
Den začal rozcvičkou, snídaní a dopoledním programem. Nejdříve jsme stříleli ze vzduchovky a pak se pustili do poznávačky stromů podle listů. Protože nám do oběda zbylo trochu času, zahráli jsme si ještě přehazovanou.
Náplní odpoledního programu bylo lovení a určování vodních živočichů a také práce s buzolou. Je velmi přínosné, když si člověk může všechno vyzkoušet v praxi. Došlo i na míčové hry, přednášku lesníka Ondry a oblíbené koupání.
Závěr dne nám zpestřil další testík a večerní program v režii kluků.
Napsali Václav Ptáček, Adam Sivák, Lukáš Rottenborn a Matouš Zuska z chatky č. 2
 
Středa 7. 9. 2022
Víte, jak se dělají paletky z přírodnin? Pokud ne, mohli jste jít s námi nasbírat různé přírodniny a z nich pak vytvářet působivé dekorační motivy. A že nám to šlo dobře, ocenili i naši vyučující. Každý svůj obrázek také pojmenoval a představil ostatním.
V 10 hodin se odjíždělo na lodě. Startovalo se z kempu U Potůčků a pokračovalo sedmikilometrovou plavbou po řece Berounce zpět k našemu tábořišti. Bylo to skvělé! Cestou jsme se zastavili u kostela svatého Petra a Pavla, kde nás „přepadl“ pan učitel Knapp.
Do tábora jsme přijeli po 16. hodině, vytřeli jsme lodě, nasvačili se a do večeře měli volno. Někteří z nás se šli vykoupat, přičemž zmiňme největší „kachny“ Káju, Páju a potápku Julču. Někteří si zahráli přehazovanou.  
Po večeři jsme podnikli dobrodružnou výpravu na vyhlídku Na Plazích. Tato dřevěná stavba se nachází na strmém svahu nad údolím, ale výstup k ní stojí za to. Cestou jsme hráli hry zaměřené na smyslové vnímání – např. Můj strom, kde bylo třeba spoléhat na hmat. Zpátky jsme se vraceli potmě a připadali si jako světlušky, protože jsme si svítili čelovkami. Dnešek jsme si opravdu užili!
Napsaly Julie Bešeniová, Julie Kinštová, Hana Králíčková a Jana Klementovičová z chatky č. 4
 
Čtvrtek 8. 9. 2022
Ráno jsme se vzbudili a dobrovolníci si šli zaplavat. Po rozcvičce, snídani a úklidu chatek vyrazila naše výprava do Skryjí na celodenní pěší výlet. Aby to bylo napínavější, zastihl nás cestou déšť. „Ale co,“ řekli jsme si, „budeme mít na co vzpomínat!“
Ve Skryjích jsme navštívili zdejší muzeum. V Jeseníčku ho už podrobně popsaly výpravy před námi, a tak se spíš pochlubíme, že jsme při návratu viděli 22 mloků a jednoho skokana.
Po večeři se nanosilo dříví, protože byl naplánován táborák. Opekli jsme si buřtíky, a tím načerpali sílu a kuráž před noční stezkou odvahy. Nikdo se ale doopravdy nebál. Když jsme se vrátili zpátky, každý dostal za odvahu čokoládu a šlo se spát.
Napsaly Zora Vaňková, Karolína Blahová a Pavlína Žebrakovská z chatky č. 5
 
Pátek 9. 9. 2022
Pátkem 9. 9. náš pobyt na Zvíkovci skončil. Po snídani se rozdaly diplomy a pak jsme se pustili do disciplín sportovního pětiboje družstev: skákali jsme z místa, házeli kamenem, přetahovali se, hráli přehazovanou a běželi štafetu. Mezitím do tábořiště přijel pro zavazadla pan Vaněk. Poté následoval oběd (ptáčci s rýží) a zhodnocení kurzu.
Odjezd party na kolech byl stanoven na 12. hodinu. Cesta vedla přes Chříč, Čistou, kde jsme měli zastávku, Svatý Hubert a Drahouš do Jesenice. Cyklisté ujeli celkem 30 kilometrů. Ostatní odjeli autobusem ve 1204 a u školy vystoupili ve 1430. Prožili jsme báječný kurz!
Napsaly Julie Kinštová a Karolína Blahová

ZHODNOCENÍ KURZU

Na kurz do Zvíkovce cestovalo 15 dětí, 8 na kole a 7 vlakem, autobusem a pěšky. Dopravu tam i zpět zajišťoval pan Vaněk, za což mu patří velké poděkování. Program byl pestrý, myslím, že se děti nenudily a že si pobyt užily. Počasí nám přálo, pouze ve čtvrtek jsme asi hodinku šli v dešti, což nám nevadilo a mlokům také ne, neboť se nám jich cestou ze Skryjí podařilo napočítat 22. A to byl pro nás nezapomenutelný zážitek!

Děti byly při plnění úkolů aktivní, ochotné a kamarádské, také jsme nemuseli řešit žádné výrazné kázeňské přestupky.

Poděkování rovněž patří IC LČR v Křivoklátě, jmenovitě lesníku Ondrovi za pěknou přednášku na téma „Myslivost na Křivoklátsku“, firmě Pe–Pa za půjčení lodí a v neposlední řadě šesťákům a kolegům za bezproblémový průběh kurzu.

Mgr. Vlastimila Knappová, vedoucí kurzu