Školní indiánská stezka 25. 6. 2013

25. 06. 2013

Tato akce má již svou tradici a děti se na ni každoročně těší – jak účastníci, tak i pořadatelé. Organizaci zajišťovali letos žáci deváté a osmé třídy. Většina připravovala soutěžní stanoviště – buď formou otázek nebo kontrolou dovednosti a 6 děvčat pomáhala dětem z 1. a 2. třídy vypořádat se se soutěžními úkoly.

Hlavním nedostatkem letošního ročníku bylo počasí, které nám znemožnilo uspořádat akci
v terénu a tak soutěž proběhla v areálu školy. Všech 16 stanovišť bylo, až na malé úpravy, zachováno. Podstatnou změnou bylo také to, že se neběželo na čas, takže výsledné pořadí určil celkový počet trestných minut. Děti soutěžily nejčastěji ve 2 – 4 členných skupinách ve dvou kategoriích. Při hodnocení jsme ocenili nejlepší družstvo z každé třídy. Výsledky zpracoval Radim Měchura.

Nejlépe si soutěžící vedli na stanovištích: Uzly, ohně a Jesenicko, nejvíce TM naopak obdrželi na stanovištích: Plížení, střelba a zajímavosti ČR.

Vše proběhlo ke spokojenosti účastníků i soutěžících, za což všem děkuji. Snad nám za rok bude počasí více nakloněno.

Za pořadatele Mgr. V. Knappová

1. tř.: Marie Makovská, Matěj Herčík, Matěj Mour, Eliška Machová,
         Natálie Štefanová, Jitka Chalupová, Liliana Miškovičová, Daniel Churan
2. tř.: Vlasta Rácová, Barbora Koudelová, M. Laubrová, Daniel Kinský, Veronika Horvátová
3. tř.: Karolína Břicháčová, Karolína Čirčová, Sabina Jankovská
4. tř.: Aneta Navrátilová, Aneta Moučková, Veronika Doležalová
5. tř.: Miriam Knotková, Dominika Laubrová, Dita Kulhánková, Štěpánka Šprincová
6. tř.: Barbora Svatoňová, Simona Šindlerová
7. tř.: Pavla Petrániová, Štěpánka Kouglová, Marie Vernerová

Výsledky (.pdf)

 

Školní indiánská stezka 25. 6. 2013