Školní kolo dějepisné olympiády

08. 12. 2022

Ve čtvrtek 8. 12. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, určené pro žáky 8. a 9. třídy. Tématem letošního ročníku byly události v Československu a ve světě v letech 1945 – 1992.

Deset soutěžících si v testu, který měl 14 otázek, ověřilo a porovnalo své znalosti o době po druhé světové válce. Úkoly byly velmi rozmanité, např. práce s mapou a obrázkem nebo kvízy.

Žáci mohli získat maximálně 60 bodů. Přestože dosud v hodinách dějepisu nebylo toto období probíráno, všichni si vedli výborně – získali aspoň 20 bodů. Soutěžící na prvních třech místech se dokonce stali úspěšnými řešiteli, tzn. správně odpověděli nejméně na 60 % otázek (36 bodů). Velké znalosti prokázali zejména Petr a Daniel Makovští z 8. třídy, kteří vyřešili správně ¾ úloh. Oba budou školu i se spolužačkou Míšou Burstovou, která obsadila 3. místo, reprezentovat v okresním kole dějepisné olympiády v lednu 2023.

Mgr. Petra Hrůzová