Výroba svíček v muzeu, 2. A

20. 12. 2022

Dne 20. 12. jsme se vypravili v náhradním termínu do jesenického muzea na výrobu svíček.

Cesta byla ledová a mrazivá, ale všichni jsme se na výrobu svíček moc těšili. Vyrobili jsme si svíčky z voskových mezistěn, šlo nám to rychle a dobře. Zbyl nám čas i na prozkoumání přírodního kabinetu s interaktivními prvky, kde jsme se toho tolik dozvěděli o přírodě a mohli se usadit i v dutině stromu spolu se skřítky. Zvesela jsme se vraceli s ručně vyrobeným dárečkem do školy. Děkujeme zaměstnancům muzea za pozvání, vřelé přivítání a vždy vzornou přípravu dílniček.

Žáci 2. A