Okresní kolo biologické olympiády

17. 04. 2023

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a biologie, jež je určená žákům základních a studentům středních škol.

Vychází z rámcových vzdělávacích programů a pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí. Termín okresního kola 57. ročníku biologické olympiády kategorie D (6. a 7. třída)připadl na čtvrtek 30. března 2023.

Z našich žáků se soutěže zúčastnili Vojtěch Gasper, Laura Zelenková a Nikola Kulíšková ze 7. třídy. Nejprve je čekal test teoretických znalostí a poté poznávání rostlin a živočichů a laboratorní práce s mikroskopem. Součástí olympiády byl i vstupní úkol, který účastníci vypracovali předem doma.

Lépe se vedlo Míše Burstové a Míše Narovcové z osmé třídy, které v pondělí 17. dubna soutěžily v kategorii C téže olympiády.