Soutěž O nejaktivnějšího sportovce

23. 06. 2023

V pondělí, v posledním týdnu školy, proběhla v pořadí 10. soutěž zařazená do soutěže O nejaktivnějšího sportovce, a to atletika.

Ne nadarmo se říká, že atletika je královnou sportu, neboť jsme byli svědky zápisu 5 výkonů do historických tabulek školy: Matěj Šika v kategorii starších hochů – 155 cm ve skoku vysokém, štafeta na 4x60 m mladších dorostenek ve složení: Benešová, Gažková, Trpáková, Černá – 35,30 s a 3x Jéňa Kadlec v kategorii mladších dorostenců: 60 m – 7,76 s, skok daleký – 526 cm, vrh koulí (4 kg) – 11,60 m

Ve školním roce 2022/2023 proběhl již devátý ročník soutěže O nejaktivnějšího sportovce. Historicky první vítězkou se stala Štěpánka Kouglová, v dalších letech pak Ján Jaško, Jakub Rampas, Zbyněk Hudček, Lukáš Kougl, Martin Spielberger a Tereza Procházková. Letošní vítězkou se stala Káťa Trpáková z 8. třídy se ziskem 32 bodů. (Nezúčastnila se pouze jízdy zručnosti).

Letošního ročníku se v deseti soutěžích zúčastnilo celkem 126 sportovců. Mezi nejaktivnější patřili hoši a děvčata nejstarší kategorie 24 a 25 účastníků. Nejméně početnou skupinu tvořily dívky a hoši kategorie 2010 - 2011 → 23 soutěžících. K nejatraktivnějším disciplinám můžeme zařadit atletiku, silový trojboj a přehazovanou. Nejméně účastníků bylo na jízdě zručnosti → 19.

Děkujeme všem účastníkům za předvedené výkony, snahu a v neposlední řadě i za férové chování. Poděkování si zaslouží i pomocníci, bez nichž by byla realizace soutěže velmi komplikovaná. No, a v září se těšíme na shledanou při dalších soutěžích jubilejního 10. ročníku.

Vlastimila a Pavel Knappovi

Výsledky soutěže