Přehled článků

přednáška o Janu Husovi

skok vysoký 2016

Další disciplínou, jejíž výsledky se započítávají do celoroční Soutěže o nejaktivnějšího sportovce školy, byl skok vysoký.

okresní kolo dějepisné olympiády

Ve středu 27. 1. 2016, kdy jsme si připomněli 71 let od osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim, proběhlo v DDM Rakovník okresní kolo dějepisné olympiády.

školní kolo olympiády v Aj

Ve středu 27. ledna se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěž se skládala ze dvou částí - písemného testu a ústní části.

přednáška o sovách

Představovat sdružení PENTHEA žákům naší školy by bylo pověstným nošením dříví do lesa. Každoročně se setkáváme s jeho odborníky, kteří k nám přijíždějí s populárně naučnými přírodovědnými programy s praktickými ukázkami. Stejně tomu bylo i ve čtvrtek 28. ledna, kdy si pro nás připravili velice zajímavý program o sovách.

exkurze 9. tř. do Geosvěta Praha

Geosvět Praha – to je galerie nejrůznějších minerálů a fosílií, které opravdu stojí za zhlédnutí. Avšak nejen za prohlídkou zkamenělé krásy se naše devátá třída do Prahy vypravila.

šplh na tyči 2016

Soutěž ve šplhu, která se uskutečnila ve středu 20. ledna, se započítává do Soutěže o nejaktivnějšího sportovce školy. Podívejme se, jak si jednotliví sportovci vedli.

Technické činnosti (výzva 57)

vánoční streetball