Přehled článků

Botanická soutěž - exotické rostliny

Každoročně se zúčastňujeme botanických soutěží, které pořádá DDM v rakovnické botanické zahradě. Tématem letošního podzimního kola byly exotické rostliny.

Studijní pobyt žáků v Německu

KMD: Divadlo ABC: V a W revue

V úterý 13. 10. 2015 se členové KMD opět vypravili za kulturou do Prahy, konkrétně do divadla ABC.

Studijní pobyt žáků v Anglii

Ve dnech 3. - 9. října 2015 se 20 žáků naší školy pod vedením Mgr. Petry Hrůzové a Mgr. Miroslavy Peterové zúčastnilo studijního pobytu ve Velké Británii. Jeho cílem bylo zdokonalení v anglickém jazyce a seznámení s reáliemi, zvyky a způsobem života v dané zemi.

Projekt 72 hodin - 2015

Atletický trojboj 2015

Celkem 18 mladých závodníků se ve středu 30. 9. sešlo na sportovním hřišti základní školy, aby změřilo své síly v atletickém trojboji.

Den bez aut 2015

Již tradičně jsme se zapojili do akce Den bez aut. Letošní téma bylo: Zajímavosti v našem okolí.

Ekologicko-sportovní kurz 7. - 11. 9. 2015

Se začátkem nového školního roku přišel i týden ekologicko-sportovního kurzu, který je každoročně pořádán pro žáky šestého ročníku.

Zahrada v přírodním stylu při mateřské škole v Jesenici u Rakovníka

V únoru letošního roku se v areálu mateřské školy začal rodit projekt obnovy zahrady s cílem přiblížit malým dětem formou hry zákonitosti přírody a naučit se ji pozorovat a poznávat.