Přehled článků

Dětský den

Po dvouleté přestávce, způsobené covidem, se v areálu Domova mládeže SŠ a ZŠ Jesenice uskutečnil již posedmnácté tradiční Den dětí a Integrovaného záchranného systému.

Plavecký kurz, 5. tř.

 

Ve dnech 4.4.2022 – 8.4.2022 byl uspořádán plavecký kurz pro V. ročník doplněný dětmi z VI. a IV. ročníku. Kurz probíhal v hotelu Fontána ve Frymburku u Lipna, kde byly děti také ubytované.

LP z chemie - vlastnosti vody

Při laboratorním cvičení z chemie si žáci z 8. a 9. třídy vyzkoušeli separační metodu, kdy přefiltrovali vodu z rybníku.

Noc s Andersenem

Jednou z akcí, které se v loňském roce neuskutečnily kvůli koronaviru, byla i Noc s Andersenem. Sedmáci, kteří se na akci moc těšili, se dočkali až letos na konci září.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka je na naší škole pěknou tradicí. Setkaání s Mikulášem a jeho družinou tentokrát zorganizovala Kulturní komise města Jesenice.

Mikuláš ve škole

Nastal prosinec a role školního Mikuláše s anděly a čerty se ujala naše devátá třída.

Dětský den v ZŠ

Den dětí, jak známo, připadá na první červen. Žáci osmé a deváté třídy ho však pro nás (žáky prvního stupně) připravili v pondělí 24. června.

Zachráněný rorýs

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 našla paní Kovářová na školní fasádě zamotaného rorýse obecného.

Angličtina 7. třída

O tom, že hodina cizího jazyka může být i zábava, se přesvědčili na konci loňského školního roku žáci 7. třídy. K. Rampasová pro své spolužáky připravila překvapení – upekla pro ně tzv. fortune cookies (sušenky štěstí). Znáte je?

Angličtina 9. třída

Učení se cizímu jazyku není jen  biflování slovíček a nudných gramatických pravidel. Zahrnuje i poznávání historie, zvyků, tradic, kultury a zvláštností daného národa.