Přehled článků

Olympiáda z Čj - školní kolo

Školní kolo olympiády z českého jazyka 19. 11. 2018

Sázení stromu republiky

V rámci oslav stého výročí vzniku republiky se v celé zemi pořádají nejrůznější společenské akce. Jedné z nich se zúčastnila i naše škola. V pátek 2. listopadu jsme se všichni sešli pod hrází Velkého rybníka, kde byla připravena k vysazení lípa malolistá jako český národní strom.

Ekologicko-sportovní kurz 2018

Je tady nový školní rok a žáci si po prázdninách opět zvykají na školní povinnosti. Druhý zářijový týden byl již zcela pracovní. Žáci se vrátili do svých učeben, jen šestá třída škole zamávala a vypravila se v doprovodu paní učitelky Procházkové, paní učitelky Knappové, pana učitele Knappa a paní Jany Šimpachové na ekologicko-sportovní kurz. Do cílové destinace, rekreačního zařízení Pohoda na Zvíkovci, se tradičně dopravila ve dvou skupinách – jako „pěšáci“ a cyklisté („kolaři“). Dejme nyní slovo zástupcům obou skupin.

Výstava prací žáků školy + video

S velkým zájmem veřejnosti se setkávají výstavy žákovských prací v jesenickém muzeu.

Ochutnávka - Mléko do škol

V rámci projektu Mléko do škol obdržela každá třída ochutnávkový koš mléčných výrobků.

Dobroděj na kole

Ve čtvrtek 17. května se nádvoří naší školy stalo jednou ze zastávek akce „Dobroděj na kole“.

Bovýsek opět v Jesenici

Všechny děti ze ZŠ a MŠ Jesenice už vědí, kdo je Bovýsek.

Dopravní hřiště Rakovník, 3. - 4. tř.

Na dopravní hřiště do Rakovníka jsme jeli autobusem v úterý 17. dubna.

Dětský karneval 2018

Dětský karneval, který vždy jednou za rok pořádá Základní škola a mateřská škola Jesenice, je vítanou příležitostí ke skvělé zábavě. Celkem se ho letos zúčastnilo 183 dospělých a 179 dětí (s maskou 143 a bez masky 36).