Dějepisná exkurze Rakovník, 7. tř.

01. 11. 2023

Ve středu 1. listopadu vyrazili sedmáci spolu s p. uč. Hrůzovou, Tomkovou a Orosovou na svou první letošní dějepisnou exkurzi. V nedalekém Rakovníku pro ně byl připraven zajímavý program.

Nejprve výletníci zamířili do Muzea T. G. Masaryka, kde se naší skupiny ujala archeoložka, Mgr. Kateřina Blažková. Pro žáky měla nachystané 2 výukové programy – o pravěku a středověku Rakovnicka. Žáci se v nich seznámili s významnými nálezy a nalezišti pocházejícími z uvedených období i se způsobem života tehdejších lidí. Nechyběly ani praktické ukázky nalezených předmětů, hry (skládačka) a spousta obrázků a fotografií. Získané znalosti a dovednosti účastníci využijí v některé z následujících hodin dějepisu, kdy budou doplňovat tematické pracovní listy.

Po občerstvení v „Pizza house“ nás krátce po čtvrt na jednu v archivu přivítala jeho ředitelka, Mgr. Renata Mayerová.
Nejprve jsme se v přednášce seznámili s historií archivnictví i archivu v Rakovníku.
Nejen že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, ale mohli jsme si na vlastní oči také prohlédnout některé archiválie (např. výuční list z 19. st., staré obrázky města Jesenice atd.), pečeti a pomůcky písařů (pečetidlo, pergamen). Tato část exkurze byla o to zajímavější, že obsahovala ukázky archiválií vztahujících se přímo k historii Jesenice. Dokonce jsme viděli, jak vypadá rostlina zvaná šáchor papyrový, ze které ze kdysi vyráběl papyrus.

V této části exkurze nechyběly ani informace o poslání archivů v současnosti a o tom, co práce archiváře obnáší. Mnohé sedmáky překvapilo, jak vysoké požadavky jsou na zaměstnance archivu kladeny v oblasti znalosti jazyků – velmi dobře musí ovládat zejména němčinu a také základy latiny.
Pak už jsme se vydali na prohlídku budovy archivu. Prohlédli jsme si depozitář, veřejnosti běžně nepřístupný, a pracovnu archiváře, kde pro nás byly připravené k nahlédnutí další ukázky dokumentů, např. různé kroniky.

Na závěr exkurze jsme se přesunuli do badatelny, kde jsme se seznámili s pravidly návštěvy archivu pro badatele a prohlédli si vybranou literaturu k historii Jesenice z fondu archivní knihovny.

Po téměř dvou hodinách strávených v archivu a krátkém rozchodu na nákup maličkostí jsme zamířili na vlak. Do Jesenice jsme se, plní zážitků, vrátili ve čtvrt na čtyři.
Všechny cíle dějepisné exkurze se podařilo splnit.
Návštěvou muzea a archivu byli nadšeni nejen žáci, ale i my – učitelé.
Velké poděkování patří ředitelce archivu, paní Mgr. Renatě Mayerové, za maximální vstřícnost při plánování exkurze, velmi zajímavou prohlídku a za ochotu, se kterou odpovídala na všechny naše dotazy.
Děkujeme i Mgr. Kateřině Blažkové za poutavé a názorné vyprávění o dobách dávno minulých.
Věřím, že žáci naší školy nebyli v rakovnickém archivu a muzeu naposledy.

Mgr. Petra Hrůzová