Přednáška o archeologii

14. 03. 2024

Na čtvrtek 14. března bylo pro šesťáky připraveno malé překvapení – přednáška o archeologii a archeologických nálezech na Rakovnicku.

V tento den do školy zavítala PhDr. Dana Stolzová z České archeologické společnosti, aby s žáky besedovala na téma archeologie. Děti se mimo jiné podrobně seznámily s náplní práce archeologů, metodami jejich práce i s nejdůležitějšími archeologickými nálezy z oblasti Rakovnicka. Prezentace plná obrázků, fotografií, grafů a nákresů byla doplněna praktickými ukázkami předmětů. Žáci si mohli osahat velké množství nalezených artefaktů a také si vyzkoušet práci s některými pravěkými nástroji. Vašek Štercl a Vicky Valchářová si dokonce oblékli repliky pravěkého oděvu.

Žáky beseda velmi zaujala, měli spoustu dotazů. Dvě hodiny, na které byla tato akce naplánována, tak utekly velmi rychle. Škoda! Šesťáci však o archeologii neslyšeli naposledy. Na konec dubna, popř. počátek května, je pro ně připraven Den s archeologem. Pojedou do Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, kde absolvují výukový program přímo v archeologické dílně.

Mgr. Petra Hrůzová