Den s archeologem

03. 05. 2024

Na pátek 3. května byla pro 6. třídu připravena dějepisná exkurze do Kralovic a Mariánské Týnice. 

Jejím cílem bylo seznámit se s pamětihodnostmi města Kralovice a s významnou barokní památkou severního Plzeňska – bývalým proboštstvím v M. Týnici. Zde byl pro žáky navíc připraven výukový program na téma archeologie.

Nejprve si účastníci v Kralovicích poslechli od p. uč. Hrůzové krátký výklad o historii města, poté si prohlédli nejstarší budovy a významné památníky, alespoň z dálky obdivovali renesanční kostel sv. Petra a Pavla s proslulou hrobkou rodu Gryspeků. Nakonec se zastavili u tzv. „kamenů zmizelých“ připomínajících židovské rodiny, které se staly oběťmi holocaustu.

Po obědě účastníci exkurze navštívili bývalé poutní místo v M. Týnici, které bylo postaveno podle projektu architekta J. Blažeje Santiniho a které je na seznamu národních kulturních památek. Seznámili se s historií objektu a absolvovali výukový program „Archeologická dílna“. Vzdělávací aktivita zahrnovala výklad na téma „vývoj člověka“ a praktickou část nazvanou „hra na archeologa.“ V ní si žáci „osahali“ archeologické nálezy z různých historických období (zlomková keramika, bronzové a železné předměty, pazourky, kachle…) a zkoušeli je zařadit do historického kontextu. Největší úspěch měla ta část programu, v níž si žáci sami vyráběli pravěké šperky (zaušnice), modelovali sošky a nádoby a hráli dobové hry („mlýn“). Na závěr návštěvy M. Týnice si výletníci prohlédli místní arboretum.

Všechny plánované cíle exkurze se podařilo splnit. Žáci si vyzkoušeli něco nového, rozšířili své znalosti z hodin dějepisu o praktické dovednosti.
Jen je škoda, že někteří narušovali celkovou pohodu svým ne úplně vzorným chováním. Příští školní rok je pro budoucí sedmáky připravena exkurze do muzea a archivu v Rakovníku.

Mgr. Petra Hrůzová