exkurze do AVES Kladno

exkurze do AVES Kladno
10. 03. 2014
10. března se 3. a 4. třída vydala na exkurzi do záchranné stanice a naučného střediska ekologické výchovy a záchranné stanice AVES Kladno.

Exkurze se konala v rámci projektu Člověk a jeho svět. Cílem celého programu bylo seznámit děti s proměnami lesa, s činnostmi v záchranné stanici, v rámci níž měly děti možnost poznat i hospodářská zvířata, která zde chovají.

Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací o procesu umisťování živočichů do záchranné stanice i zajímavosti o zvířatech zde umístěných.

Nejvíce se dětem líbila hospodářská zvířata, která si mohly samy nakrmit a pohladit. Velkým zážitkem byli divocí králíci, kteří volně pobíhali po areálu během naší přítomnosti.

Celým dnem nás provázeli příjemní zaměstnanci AVES Kladno, slunečné počasí a dobrá nálada.

Bc. Anna Lacinová

exkurze 3. tř. do AVES Kladno

exkurze 3. tř. do AVES Kladno