Všichni jsme tu doma

13. 05. 2015
Ve středu 13. 5. zhlédli žáci prvního stupně zajímavě pojatý program o Asii „Všichni jsme tu doma“, jehož cílem bylo představit hravou formou rozmanitost různých kultur.

Program probíhal v tělocvičně školy a měl podobu povídání a soutěží. Děti se zábavnou formou dozvěděly o stravování, oblékání, bydlení a dalších zvycích lidí v jiných zemích. Také si prohlédly písemnou dokumentaci, hudební nástroje a fotografie z cest a pobavily se na téma dorozumívání mezi národy. Program se dětem líbil a splnil jejich očekávání.

Všichni jsme tu doma - Asie